Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy edukacji zdrowotnej 380-DS5-2JAD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

E. Sokołowska, Zdrowie psychiczne młodych dorosłych wybrane zagadnienia, Wydawca: Difin, 2015

LGB Zdrowie psychiczne i seksualne, R. Kowalczyk, Z. Lew-Starowicz, Tritt Remigiusz Jarosław, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021

E. Stokowska-Zagdan, L. Szynkowska, A. Stankiewicz, i in. System edukacji zdrowotnej w przedszkolu integracyjnym Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 2020.

Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania: redakcja naukowa Paweł Chruściel, Wiesława Ciechaniewicz. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018.

B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna: podręcznik akademicki, B. Woynarowska, 2017.

I. Kowalewski, J. L. Franczyk, Zdrowie emocjonalne młodzieży, Kraków 2017.

Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, red. B. Zawadzkiej, T. Łączka, Kielce 2017.

M. Duda, Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi, Lublin 2016.

M. Demel, Pedagogika zdrowia, Warszawa 1980.

Literatura uzupełniająca:

J. Bulska, Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia: propozycje metodyczne dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców i pracowników medycznych, wskazówki dla rodziców, Toruń 2008.

http://www.edukacjazdrowotna.pl/

http://hej.sagepub.com/

Efekty uczenia się:

- Studentka/Student:

- wyjaśnia znaczenie podstawowych terminów z zakresu edukacji zdrowotnej

- wymienia i charakteryzuje elementy projektu profilaktycznego

- zna podstawowe teorie związane z problematyką przedmiotu

- dokonuje charakterystyki wybranych modeli zdrowia

- projektuje modele programów profilaktycznych

sposób weryfikacji: aktywność w dyskusji; zadania przedmiotowe; wykonanie zespołowo ewaluacji projektu profilaktycznego z zakresu edukacji zdrowotnej skierowanego do wybranej grupy społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń wymaga obecności i aktywnego uczestnictwa we wszystkich realizowanych zadaniach (pracach zespołowych, projektach) ocenianych w sposób ciągły. Dozwolona jest jedna nieobecność, która nie podlega zaliczeniu, o ile nie miała miejsca w czasie obowiązkowego zaliczenia zadania dydaktycznego. Do zaliczenia nie może być dopuszczony Student, który ma 50% nieobecności. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie oceny ciągłej i oceny z pracy zaliczeniowej.

Zakres tematów:

1. Metodyka edukacji zdrowotnej

2. Komunikowanie w procesie edukacji zdrowotnej

3. Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach:

w rodzinie

w przedszkolu

w szkołach

w szpitalu i przychodni

4. Kampanie społeczne

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące, case studies

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala A208 (cwi)
Marta Perkowska 22/ szczegóły
2 co drugi wtorek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala A208 (cwi)
Marta Perkowska 25/ szczegóły
3 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala A208 (cwi)
Marta Perkowska 26/ szczegóły
4 co drugi wtorek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala A208 (cwi)
Marta Perkowska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)