Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu 380-DN5-1EMG
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gawrońska M. – Podstawy wymowy i impostacji głosu, AWF, Wrocław 1997

2. Łastik A. – Poznaj swój głos, Warszawa 2002

3. Śliwińska-Kowalska M. – Głos – narzędziem pracy. Podręcznik dla nauczycieli, Łódź 1999

4. Tarasiewicz B. – Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do emisji głosu, Universitas, Kraków 2003

5. Zielińska H. – Kształcenie głosu, Polihymnia Lublin 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Jackiewicz U. – Wybrane zagadnienia z emisji głosu – praca z dziećmi, Wyd. Poligrafia – Iwanowski Płock 2003

2. Łukaszewski I. – Zbiorowa emisja głosu, COMUK 1997

3. Toczyska B. – Elementarne ćwiczenia dykcji, Centrum Edukacji Teatralnej, Gdańsk 1994

4. Toczyska B. – Łamańce z dedykacją, Wydawnictwo Podkowa, Gdańsk 2003 5. Kram Jerzy – Zarys kultury żywego słowa – 1995

6. Mikuta Marian – Kultura żywego słowa

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot zna i rozumie:

KA7_WK3, rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań dzieci lub uczniów;

KA7_WK5, funkcjonowanie i dysfunkcje aparatu mowy, słuchu i wzroku oraz prawidłowe nawyki posługiwania się nimi;

KA7_UK2, potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim i obcym oraz wykazywać troskę o kulturę i etykę wypowiedzi własnej, dzieci lub uczniów;

KA7_UK3, potrafi posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu;

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie przygotowanej pracy pisemnej, obecności i aktywności na zajęciach oraz kolokwium. Może mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną. Pozostałe muszą być usprawiedliwione lub odrobione z inną grupą. 51% punktów uzyskanych przez studenta z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu.

Zakres tematów:

Ćw. 1 – Rola i znaczenie prawidłowej emisji głosu

- Budowa i działanie układu oddechowego 1 godz.

Ćw. 2 - Typy oddychania oraz ćwiczenie oddechu całościowego 1 godz.

Ćw. 3 - Budowa i rola krtani

- Czynności narządu głosowego – fonacja 1 godz.

Ćw. 4 - Narządy artykulacyjne – ćwiczenie warg i języka

- Artykulacja a dykcja 1 godz.

Ćw. 5 - Rezonans i rezonatory – opanowanie umiejętności prawidłowego ich wykorzystania 1 godz.

Ćw. 6 - Choroby zawodowe i higiena głosu 1 godz.

Ćw. 7 - Zaliczenie 1 godz.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, warsztaty grupowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 8:30 - 10:45, sala C1.6 (muzyczna)
Irena Szawiel 12/ szczegóły
2 każda sobota, 8:30 - 10:45, sala C1.6 (muzyczna)
Irena Szawiel 12/ szczegóły
3 każda sobota, 11:00 - 13:15, sala C1.6 (muzyczna)
Irena Szawiel 12/ szczegóły
4 każda sobota, 11:00 - 13:15, sala C1.6 (muzyczna)
Irena Szawiel 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)