Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika międzykulturowa 380-DN5-1JAI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009

J. Nikitorowicz, Edukacja międzykulturowa w perspektywie paradygmatu współistnienia kultur, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020

Misiejuk D., Dziedzictwo i dziedziczenie w kontekście procesów socjalizacji. Białystok 2013

Sobecki M., Kultura symboliczna a tożsamość. Białystok 2007 ( s.17-152)

Kłoskowska A.; Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996 ( 17-163)

Efekty uczenia się:

KA7_WK6: główne środowiska wychowawcze, ich specyfikę i procesy w nich zachodzące istotne z perspektywy założeń pedagogiki międzykulturowej),

KA7_WK8:: zagadnienia pedagogiki i edukacji międzykulturowej).

KA7_UK4: efektywnie pracować w środowiskach zróżnicowanych pod względem kulturowym, uwzględniając cele i zadania pedagogiki międzykulturowej w planowaniu, projektowaniu i realizacji działalności edukacyjnej).

KA7_KO3: rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i regionalnego oraz ich wpływu na funkcjonowanie dzieci lub uczniów, a także podejmowania współpracy na rzecz dobra dzieci lub uczniów i tych środowisk

Metody i kryteria oceniania:

wykład oraz dyskusje i praca metoda projektu.

Kryteria oceniania: obecność na zajęciach, wykonanie projektu, aktywność, test zaliczający

Zakres tematów:

Część wykładowa przedmiotu podejmuje analizy dotyczące zmian w pedagogice w nowych uwarunkowaniach społecznych ( migracje, emancypacja mniejszości narodowych, problematyka grup mniejszościowych - marginalizacja a właczanie) Omówione będa zagadnienia wartości oraz związane z tym dylematy pluralizm

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 10:15 - 13:15, sala C02 (wyk)
Jerzy Nikitorowicz 41/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)