Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja muzyczna 380-DN5-2BHR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Przychodzińska M., Słuchanie muzyki w kl. I-III, WSiP.

Przychodzińska M., Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju, WSiP. Przychodzińska-Kaciczak M., Muzyka i wychowanie, Nasza Księgarnia.

Smoleńska-Zielińska B., Przeżycie estetyczne muzyki, WSiP.

Sobolewska E., Rola edukacji muzycznej w klasie integracyjnej, Pro Pedagogia nr 2.

Wierszyłowski J., Psychologia muzyki, PWN.

Zwolińska E. (red.), Muzyka w nauczaniu zintegrowanym, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. Student:

- zna i rozumie metodykę wykonywania zadań muzycznych – normy, procedury i dobre praktyki stosowane w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (KA7_WG6);

- potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów oraz grupy (KA7_UW3);

- potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia (KA7_UW4);

- jest gotów do formowania właściwych zachowań i postaw dzieci lub uczniów, w tym wobec kultury i sztuki (KA7_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie pracy pisemnej, obecności i aktywności na wykładzie.

Zakres tematów:

1. Wymagania dotyczące prowadzenia lekcji muzyki w przedszkolu i w klasach I – III szkoły podstawowej – analiza podstawy programowej w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej 1h

2. Formy wychowania muzycznego jako podstawowa aktywność muzyczna dzieci: śpiew, mowa, piosenka, gra na instrumentach, ruch z muzyką, percepcja muzyki, tworzenie muzyki 1h

3. Podział instrumentów muzycznych oraz różnice w ich budowie i brzmieniu :

instrumenty strunowe; instrumenty dęte; instrumenty perkusyjne 4h

4. Współczesne systemy wychowania muzycznego na świecie: Kodaly, Dalcroze, Orff, Mursell, Suzuki 2h

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 12:00 - 13:30, sala A6 (wyk)
Emilia Jakubowska 56/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)