Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologiczne aspekty rynku pracy i stosunków pracy 450-ZN2-2PPAR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

2PPAR_WG01 - ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako zasobie wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy (KA7_WG5) - egzamin pisemny

2PPAR_WG02 - ma pogłębioną wiedzę na temat zmian zachodzących na rynku pracy i ich wpływu na postawy pracowników (KA7_WG8)- egzamin pisemny

2PPAR_WG03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zmian zachodzących w ramach przedsiębiorstwa i ich wpływu na postawy pracowników (KA7_WG8)- egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, testowy, w formie tradycyjnej. Pozytywną ocenę zapewnia zdobycie minimum 51% punktów możliwych do zdobycia.

Aby przystąpić do egzaminu należy uzyskać zaliczenie z ćwiczeń.

Punktacja:

91%-100% punktów - ocena bardzo dobra

81%-90% punktów - ocena dobra plus

71%-80% punktów - ocena dobra

61%-70% punktów - ocena dostateczna plus

51%-60% punktów - ocena dostateczna

Zakres tematów:

1. Podstawowe informacje o pracy ludzkiej

2. Rynek pracy i jego elementy. Tendencje na polskim rynku pracy. Grupy ryzyka na rynku pracy. Bezrobocie. Psychologiczne aspekty bezrobocia

3. Wybór zawodu. Kontrakt psychologiczny. Oczekiwania pracowników wobec pracodawcy

4. Dobrostan pracowników. Zaangażowanie i satysfakcja w pracy

5. Motywacja jako podstawa dobrostanu w pracy

6. Stres w pracy. Pracoholizm i wypalenie zawodowe

Metody dydaktyczne:

wykład tradycyjny i w formie zdalnej (portal EduPortal)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 15:20 - 17:05, sala 207
Urszula Gołaszewska-Kaczan 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)