Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowa ochrona środowiska 330-MS2-2MOS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

A.Becla, S.Czaja, T.Poskrobko, Międzynarodowa ochrona środowiska

Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.

T. Żylicz, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012

M.Kremer, M.Urbaniec, A.Kryński (red.), Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. T1-T3, C.H. Beck, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

J.W.Pietrewicz, Ochrona środowiska w warunkach procesów globalizacji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.

Environment and trade: a handbook, United Nations Environment Programme; International Institute for Sustainable Development (IISD) 2005, https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8401

Dellink, R., et al. International trade consequences of climate change, OECD Trade and Environment Working Papers, No. 2017/01, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9f446180-en

Efekty uczenia się:

2MOS_W1, 2MOS_W2, 2MOS_W3 - projekty w grupach oraz kolokwium końcowe

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie trzech projektów, poddanie ich dyskusji na forum grupy oraz zamieszczenie wyników na platformie Eduportal.

Zakres tematów:

1. Globalne problemy środowiskowe: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, zanieczyszczenie powietrza, kwaśne opady, zanik różnorodności biologicznej, odpady, deforestacja, desertyfikacja i degradacja gleb.

2. Analiza wskaźników jakości środowiska w wybranych krajach świata.

3. Międzynarodowe działania w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska

4. Organizacje międzynarodowe w ochronie środowiska

5. NGO’s w międzynarodowej ochronie środowiska

Metody dydaktyczne:

Samodzielne i zespołowe rozwiązywanie zadań problemowych oraz prezentacji rozwiązań na forum grupy.Angażowanie studentów do dyskusji z prezentowanymi na zajęciach wynikami zadań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 317
Tomasz Poskrobko 14/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)