Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka matematyczna 360-MS1-3SM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:

1. Do egzaminu dopuszczony jest student, który zaliczy ćwiczenia.

2. Egzamin jest dwuczęściowy w formie pisemnej:

- część praktyczna (od 5 do 10 zadań);

- część teoretyczna (od 3 do 5 pytań).

Do zdobycia łącznie z obu części 80 punktów.

3. Student, który uzyska łącznie z części praktycznej i teoretycznej egzaminu, kartkówek przeprowadzanych na wykładach (max. 10 punktów) oraz 10% punktów zdobytych na ćwiczeniach co najmniej 50 punktów uzyskuje pozytywną ocenę końcową z egzaminu zgodnie z obowiązującą skalą ocen.

4. Nieobecność na kartkówce oznacza 0 punktów.

5. Skala ocen:

50-60 pkt - 3,0

61-70 pkt - 3,5

71-80 pkt - 4,0

81-90 pkt - 4,5

91-100 pkt - 5,0

Zakres tematów:

1. Elementy statystyki opisowej z wykorzystaniem pakietu R. Miary położenia, miary zróżnicowania, miary asymetrii, miary koncentracji. Graficzna prezentacja danych.

2. Przypomnienie wybranych rozkładów zmiennych losowych.

3. Rozkłady wybranych statystyk z próby: średniej, różnicy średnich, wariancji, ilorazu wariancji, frakcji, różnicy frakcji.

3. Estymatory i ich własności.

4. Metody konstrukcji estymatorów: metoda momentów, metoda największej wiarygodności.

5. Estymacja punktowa i przedziałowa.

6. Weryfikacja hipotez. Testy parametryczne i nieparametryczne.

7. Model regresji liniowej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykłady, dyskusje na zajęciach, konsultacje, praca nad literaturą.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:15 - 12:45, sala 3006
Urszula Ostaszewska 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.