Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia globalizacji 330-MS2-2EGL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

- Finansowe aspekty globalizacji, red. B. Szopa, E. Ślęzak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016,

- J. E. Stiglitz, People, power, and profits: progressive capitalism for an age of discontent, Allen Lane, London 2019,

- A. Zielińska- Głębocka, Dostosowania strukturalne gospodarek do globalizacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

Uzupełniająca:

- Globalizacja współcześnie: komponenty i cechy charakterystyczne, red. R. Malik, A. A. Janowska, R. Wosiek, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2018,

- J. E. Stiglitz, Ludzie chcą zysku, nie wyzysku: postępowy kapitalizm na czasy niezadowolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020,

- bazy danych dostępne na oficjalnych stronach internetowych instytucji międzynarodowych, w tym ECB i MFW,

- baza danych serwisu online "notoria.serwis" zakupiona przez UwB w ramach projektu pt. „Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego” (POWR.03.04.00-00-KP15/21) dofinansowanego ze środków UE.

Efekty uczenia się:

2EGL_W01: egzamin końcowy- test, aktywność na wykładach konwersatoryjnych

2EGL_W02: egzamin końcowy- test, aktywność na wykładach konwersatoryjnych

2EGL_W03: egzamin końcowy- test, aktywność na wykładach konwersatoryjnych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (test) w zakresie tematyki poruszanej na wykładach (aby egzamin został zdany, Student powinien uzyskać przy najmniej 51% możliwych do zdobycia punktów); na ocenę ma wpływ aktywność Studenta na wykładach konwersatoryjnych; wcześniej należy uzyskać zaliczenie ćwiczeń;

zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego istnieje możliwość ustalenia z prowadzącym formy egzaminu, uwzględniając osoby ze szczególnymi potrzebami

Zakres tematów:

1. Przyczyny, zakres i przebieg procesu globalizacji.

2. Globalizacja a integracja.

3. Globalizacja a rynek pracy.

4. Globalizacja a rynek finansowy.

5. Pozytywne i negatywne efekty globalizacji.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny i konwersatoryjny (angażujący słuchaczy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych), analiza dokumentów- studia przypadków, komentarz aktualnych wydarzeń; na zajęciach zostanie wykorzystana koncepcja projektowania uniwersalnego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala 201
Arkadiusz Niedźwiecki 14/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)