Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia globalizacji 330-MS2-2EGL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

- Finansowe aspekty globalizacji, red. B. Szopa, E. Ślęzak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016,

- J. E. Stiglitz, People, power, and profits: progressive capitalism for an age of discontent, Allen Lane, London 2019,

- A. Zielińska- Głębocka, Dostosowania strukturalne gospodarek do globalizacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

Uzupełniająca:

- Globalizacja współcześnie: komponenty i cechy charakterystyczne, red. R. Malik, A. A. Janowska, R. Wosiek, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2018,

- J. E. Stiglitz, Ludzie chcą zysku, nie wyzysku: postępowy kapitalizm na czasy niezadowolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020,

- bazy danych dostępne na oficjalnych stronach internetowych instytucji międzynarodowych, w tym ECB i MFW,

- baza danych serwisu online "notoria.serwis" zakupiona przez UwB w ramach projektu pt. „Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego” (POWR.03.04.00-00-KP15/21) dofinansowanego ze środków UE.

Efekty uczenia się:

2EGL_U01: kolokwium na ocenę (test), aktywność na zajęciach,

2EGL_U02: kolokwium na ocenę (test), aktywność na zajęciach

2EGL_K01: kolokwium na ocenę (test), aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

System punktowy: aktywność na zajęciach (15p.) i kolokwium (10p.)- razem 25p., aby uzyskać zaliczenie przedmiotu, należy zgromadzić co najmniej 51% liczby punktów;

oceny:

dostateczna (3) 13p. – 14p.

dostateczna plus (3,5) 15p. – 17p.

dobra (4) 18p. – 20p.

dobra plus (4,5) 21p. – 23p.

bardzo dobra (5) 24p. – 25p.

Dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach. Nieobecności należy odrobić na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Przyczyny, zakres i przebieg procesu globalizacji.

2. Globalizacja a integracja.

3. Globalizacja a rynek pracy.

4. Globalizacja a rynek finansowy.

5. Pozytywne i negatywne efekty globalizacji.

6. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia są prowadzone następująco: praca indywidualna, praca zespołowa (na zajęciach, w tym burza mózgów oraz tworzenie grup problemowych), moderowana dyskusja na zajęciach, uwzględniając zasady projektowania uniwersalnego w edukacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 201
Arkadiusz Niedźwiecki 14/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)