Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konkurencyjność międzynarodowa 330-MS2-2KON
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Raport o konkurencyjności 2020. Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju sektora usług, red. A. M. Kowalski, M. A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2020.

2. H. G. Adamkiewicz, Konkurencyjność międzynarodowa krajów, Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2019.

3. P. Krugman, Competitiveness: A Dangerous Obsession, Foreign Affairs, March/April 1994.

4. Porter M.E., Porter o konkurencji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. International competitiveness of Polish companies during and after the global economic crisis, red. M. Dzikowska, M. Gorynia, B. Jankowska, Warsaw, Difin, 2017.

2. Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, red. A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska Hueckel, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 2013

3. Bednarz, J., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż, Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2013

4. Polska raport o konkurencyjności 2019. Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju przemysłu 4.0, red. A. M. Kowalski, M. A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2019.

5. Raporty: IMD, World Competitiveness Report (annual report), Louzanne; The Heritage Foundation, Index of Economic Freedom, (annual report), Washington, DC and New York; The World Bank and the International Finance Corporation, Doing Business (annual report), Washington; World Economic Forum (WEF), Global Competitiveness Report (annual report).

Efekty uczenia się:

2KON_W01 - egzamin pisemny

2KON_W02 - egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu, do którego mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie wymaga uzyskania co najmniej 51% punktów.

Zakres tematów:

1. Definicje i poziomy konkurencyjności międzynarodowej

2. Teoretyczne podstawy analizy konkurencyjności międzynarodowej

3. Mierniki konkurencyjności międzynarodowej krajów i przedsiębiorstw

4. System konkurencyjności przedsiębiorstw. Instrumenty konkurowania

5. Znaczenie badań nad konkurencyjnością gospodarek

6. Obszary oceny międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. Rankingi konkurencyjności

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 221
Anna Jurczuk 14/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)