Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - lektorat cz. 1 330-ES2-1ANGL1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

- Advanced Language Practice, Michael Vince (Macmillan)

- Successful Writing Advanced, V. Evans (Express Publishing)

- artykuły z czasopism branżowych i sekcji finansowych czasopism online

Materiały ze stron : onestopenglish.com i linguahouse. com

Literatura uzupełniająca:

- Business Vocabulary in Use Advanced, B. Mascull (Cambridge UP)

- Business Vocabulary Builder, P. Emerson (MacMillan)

- FC Use of English, V. Evans

Efekty uczenia się:

1ANGL1_ U02. - test cząstkowy/semestralny

1ANGL1_ U02. - ocena prezentacji, ocena indywidualnej wypowiedzi ustnej, ocena udziału w dyskusji

1ANGL1_ K01. - ocena przebiegu i efektów pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze bez konieczności jej ich odpracowania), przygotowania do zajęć i czynny w nich udział (projekty indywidualne i w grupach).

Ocena prac zaliczeniowych w postaci testów, kartkówek, prac pisemnych, prezentacji, e-learningu.

Skala ocen:

91-100% 5

81-90% 4,5

71-80% 4

61-70% 3,5

51-60% 3

Zakres tematów:

- Sztuczna inteligencja a decyzje o zatrudnieniu

- Ekonomia a zasoby naturalne

- Odpowiedzialność społeczna i raje podatkowe

- Nowe technologie w miejscu pracy

- Zalety i wady pracy zdalnej.

- Osoby z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy - budowanie stanowisk pracy dla OzN zgodnie z koncepcją Projektowania Uniwersalnego.

- Bitcoin i inne kryptowaluty

- Memy jako motywacja zawodowa

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: aktywizujące i uczestniczące

Zajęcia prowadzone są w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie wypowiedzi pisemnych i ustnych – indywidualnych i w grupach - dotyczących materiału specjalistycznego.

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edUPortal w formach:

- synchronicznej (tj. zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej);

- asynchronicznej (tj. e-learningu, jako zajęcia bez bezpośredniego udziału nauczycieli).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, Budynek Wydziału Prawa, sala 110
Bożena Miśkiewicz, Anna Grabowska 21/ szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, Budynek Wydziału Prawa, sala 110
Bożena Miśkiewicz, Małgorzata Januszko 19/ szczegóły
3 co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 11:15, Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania, sala 201
Paulina Pawłowska-Stec 19/ szczegóły
4 co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania, sala 201
Paulina Pawłowska-Stec 21/ szczegóły
5 każdy piątek, 11:30 - 13:00, Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania, sala 204
Emilia Zajkowska 20/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)