Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria II 330-ES2-1EC2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004.

Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2013.

Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

Grabowski W., Welfe A., Ekonometria – zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010.

Nowak E., Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań., PWN, Warszawa 2006.

Witkowska D., Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Podręcznik z przykładami i zadaniami, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Stock J. H., Watson M. W., Introduction to Econometrics, Pearson Education Limited, Boston 2015.

Maddala G. S., Lahiri K., Introduction to Econometrics, John Wiley and Sons, Chichester 2009.

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

1EC2_U01 - projekt

1EC2_U02 - kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach

Kompetencje społeczne

1EC2_K01 - projekt

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 51% punktów z łącznej sumy punktów z trzech form pracy: kolokwium, projektu oraz aktywności na zajęciach. Kolokwium oraz aktywność na zajęciach mają formę rozwiązywania zadań z interpretacją uzyskiwanych wyników. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godzin dydaktycznych (nieusprawiedliwione i nieodpracowane) kwalifikuje do niezaliczenia ćwiczeń. Odpracowywanie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Rozwiązywanie zadań dotyczących specyfikacji modelu ekonometrycznego.

2. Rozwiązywanie zadań dotyczących estymacji parametrów liniowego modelu ekonometrycznego.

3. Rozwiązywanie zadań dotyczących weryfikacji jednorównaniowego modelu ekonometrycznego.

4. Rozwiązywanie zadań dotyczących modelowania ekonometrycznego z wykorzystaniem programów Excel i GRETL.

5. Rozwiązywanie zadań dotyczących prognozowania na podstawie modelu jednorównaniowego.

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie zadań wraz z interpretacją uzyskiwanych wyników, dyskusja i praca w grupach, praca samodzielna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 132
Katarzyna Dębkowska 24/ szczegóły
2 każdy piątek, 16:45 - 18:15, sala 132
Katarzyna Dębkowska 17/ szczegóły
3 każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala 132
Katarzyna Dębkowska 19/ szczegóły
4 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala 132
Paweł Jamróz 20/ szczegóły
5 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 132
Paweł Jamróz 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)