Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia międzynarodowa 330-ES2-1EMI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2021

R.J. Carbaugh, International economics (15th ed.), Boston : Cengage Learning 2015.

P.R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa, Tom 1, 2, PWN, Warszawa 2018

T. Rynarzewski , A. Zielińska-Głębocka , Międzynarodowe stosunki gospodarcze: teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego,

PWN Warszawa 2006

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

C. Van Marrewijk , International economics : theory, application, and Policy, New York : Oxford University Press, 2012

P. Kulpaka, Ekonomia międzynarodowa : zbiór zadań i pytań do samodzielnego studiowania, Difin, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

1EMI_W01 - sposoby weryfikacji: egzamin

1EMI_W02 - sposoby weryfikacji: egzamin

1EMI_W03 - sposoby weryfikacji: egzamin

1EMI_W04 - sposoby weryfikacji: egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu, 15 pytań, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% punktów.

Studenci mają możliwość przystąpić do egzaminu zerowego, który odbędzie się po ostatnim wykładzie.

Punktacja następująca:

8-9 – dostateczny

10 – dostateczny plus

11-12 – dobry

13 – dobry plus

14-15 – bardzo dobry.

Zakres tematów:

1. Współczesny handel międzynarodowy

2. Międzynarodowa polityka ekonomiczna

3. Nowe teorie handlu a współczesny międzynarodowy podział pracy i handel międzynarodowy

4. Konkurencyjność międzynarodowa

5. Międzynarodowy rynek walutowy

6. Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego.

7. Międzynarodowe przepływy siły roboczej.

8. Kraje słabo rozwinięte we współczesnej gospodarce światowej

9. Globalizacja i problemy globalne. Zadłużenie międzynarodowe

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 204
Agnieszka Piekutowska 98/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)