Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe transakcje gospodarcze 330-ES2-2LTRA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. "Handel zagraniczny: organizacja i technika", red. nauk. J. Rymarczyk, PWE, 2017.

2. B. Stępień (red.), Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE, Warszawa, 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. TT. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym, Difin, Warszawa 2012.

2. W. Kozioł, A. Nowak (red.), Handel zagraniczny. Perspektywa europejska, Warszawa 2011.

3. D. Marciniak-Neider, Rozliczenia międzynarodowe, PWE, Warszawa 2011.

4. Kodeks Celny Wspólnot Europejskich

5. WTO: world economic order, world trade law, P.T. Stoll, Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2006

Efekty uczenia się:

2LTRA_W01 - rozwiazywanie zadań, case'ów, praca w grupach, kolokwium

2LTRA_W02 - rozwiazywanie zadań, case'ów, praca w grupach, kolokwium

2LTRA_W03 - rozwiazywanie zadań, case'ów, praca w grupach, kolokwium

2LTRA_W04 - rozwiazywanie zadań, case'ów, praca w grupach, kolokwium

2LTRA_U01 - rozwiazywanie zadań, case'ów, praca w grupach, kolokwium

2LTRA_U02 - rozwiazywanie zadań, case'ów, praca w grupach, kolokwium

2LTRA_U03 - rozwiazywanie zadań, case'ów, praca w grupach, kolokwium

2LTRA_U04 - rozwiazywanie zadań, case'ów, praca w grupach, kolokwium

2LTRA_K01 - rozwiazywanie zadań, case'ów, praca w grupach, kolokwium

2LTRA_K02 - rozwiazywanie zadań, case'ów, praca w grupach, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecność w nieusprawiedliwione semestrze,

nieobecności powyżej dopuszczalnej liczby powinny być zaliczone na konsultacjach), uzyskanie wymaganej liczby punktów za aktywność oraz

uzyskanie pozytywnego zaliczenia kolokwium.

Kolokwium w formie testu i zadań otwartych, zaliczenie po uzyskaniu co najmniej 51% punktów.

Zakres tematów:

1. Rodzaje i znaczenie międzynarodowych transakcji gospodarczych

2. Struktura i równowaga bilansu płatniczego

3. Kurs walutowy i rynek walutowy oraz ich rola w obsłudze międzynarodowych transakcji gospodarczych

4. Formy międzynarodowych obrotów handlowych

5. Rozliczenia międzynarodowe

6. Zwyczaje, uzanse i formuły handlowe

7. Kontrakt handlowy oraz proces jego realizacji

8. Dokumenty w handlu zagranicznym

9. Zarządzanie ryzykiem w transakcjach handlu zagranicznego

10. Rozstrzyganie sporów w obrocie międzynarodowym

11. Polityka handlowa Unii Europejskiej

12. Wspólnotowe prawo celne (Wspólnotowy Kodeks Celny, Wspólna Taryfa Celna): przeznaczenie celne, procedury celne

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: rozwiazywanie zadań liczbowych i problemowych, case'ów, dyskusja, praca w grupach.

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edUPortal w formie asynchronicznej (tj. e-learningu, jako zajęcia bez bezpośredniego udziału nauczycieli).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 206
Monika Fiedorczuk 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)