Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka celna 330-ES2-2LCEL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Gwardzińska, M. Laszuk, M. Masłowska, R. Michalski, "Prawo celne", Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

2. G. Mosiej, "System celny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej", wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.

3. W. Czyżowicz "Przyczyny i mechanizmy ewolucji wspólnotowego prawa celnego - od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do unijnego

kodeksu celnego" w: "Prawo celne i podatek akcyzowy". Pod red. T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

4. D. A. Gantz.Liberalizing international trage after Doha : multilateral, plurilateral, regional and unilateral initiatives, Cambridge University

Press, 2013.

Efekty uczenia się:

2LCEL_W01 zaliczenie pisemne

2LCEL_W02 zaliczenie pisemne

2LCEL_W02 zaliczenie pisemne

2LCEL_K01 zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu- 10 pytań zamkniętych i otwartych. Zaliczenie egzaminu po uzyskaniu 6 punktów.

Punktacja:

10: ocena bardzo dobra

9: ocena dobra z plusem

8: ocena dobra

7: ocena dostateczna z plusem

6: ocena dostateczna

Zakres tematów:

1. Cło jako narzędzie polityki handlowej. Ekonomiczne skutki cła

2. Polityka celna - pojęcie, rodzaje i funkcje (funkcja ochronna, funkcja fiskalna)

3. Polityka wolnego handlu a protekcjonizm

4. Liberalizacja obrotów handlowych na gruncie międzynarodowym

5. Konwencje i porozumienia międzynarodowe w zakresie cła. GATT/WTO a polityka celna

6. Polityka celna a integracja ekonomiczna : strefa wolnego handlu i unia celna (efekt kreacji, efekt przesunięcia, długookresowe efekty

unii celnej)

7. Polityka celna Polski do 2004 r.

8. Polityka celna na przykładzie UE.

Metody dydaktyczne:

Wykład z zastosowaniem prezentacji; angażowanie studentów do zadawania pytań podczas wykładu i aktywnego udziału w dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 301
Agnieszka Piekutowska 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)