Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia w zarządzaniu 450-ZS2-2PSWZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004 i kolejne.

Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych, PWN, Warszawa 2009.

Brzeziński J., (pod red.). Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów. Zysk i S-ka, Poznań 2011.

Hryniewicz J.T., Stosunki pracy w Polskich organizacjach, Scholar, Warszawa 2007.

Oppenheim A.N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Parkinson N.C., Prawo Parkinsona czyli w pogoni za postępem, Książka i Wiedza, Warszawa 1992.

Efekty uczenia się:

KA7_WG4: ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społecznych istniejących w ramach organizacji oraz o występujących między nimi prawidłowościach, a także ma pogłębioną wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych

KA7_WG5: ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i aktywnym uczestniku struktur społecznych i zasad ich funkcjonowania

KA7_WG7: ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach społecznych (w tym: organizacyjnych, zawodowych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe w postaci testu złożonego z 10 pytań otwartych i/lub zamkniętych i/lub półotwartych z treści wykładu. Udzielenie odpowiedzi poprawnych na co najmniej 6 pytań oznacza otrzymanie 6 punktów i ocenę pozytywną z przedmiotu. Poprawna odpowiedź na 1 pytanie to 1 pkt. Zaliczenie pisane jest w sali lub zdalnie w zależności od obowiązującego zarządzenia.

Skala ocen:

6 pkt - dst

7 pkt - dst+

8 pkt - db

9 pkt - db+

10 pkt - bdb

Zakres tematów:

1.Metody i narzędzia badań społecznych

2.Polska kultura organizacyjna

3.Typologia kultur narodowych

4.Zagadnienia dodatkowe

Metody dydaktyczne:

wykład, zaliczenie końcowe w formie testu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 16:00 - 17:30, sala 201
Sławomir Bartnicki 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)