Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania marketingowe 450-ZS1-1BMA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. K.Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2008

2. D.Maison (red.), Badania marketingowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

3. S.Kaczmarczyk, Badania marketingowe - podstawy metodyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011

4. G.A.Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1BMA_WG1 ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych KA6_WG1

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

Wykład - zaliczenie testu końcowego

Wykład- uzyskanie min 51% punktów możliwych do zdobycia z testu końcowego oraz uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Marketing, badania rynkowe a badania marketingowe

2. Badania marketingowe - pojęcie, rodzaje, organizacja i znaczenie

3. Informacja w badaniach rynkowych, jej źródła i znaczenie.

4. Metody stosowane w badaniach marketingowych

5. Realizacja badań marketingowych i prezentacja wyników.

6. Wykorzystanie internetowych badań marketingowych

7. Etyka badań marketingowych

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna z elementami dyskusji angażującej studentów do zadawania pytań

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 316
Anna Śleszyńska-Świderska 73/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)