Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawniczego i ekonomicznego języka angielskiego II cz. 2 330-PS1-2AN2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Business Result Upper-intermediate, Oxford University Press autor: John Hughes

Business Result Intermediate, Oxford University Press autor: John Hughes

Commerce 2, Oxford University Press autorzy: Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle

Career Paths Law, Express Publishing autorzy: Virginia Evans, Jenny Dooley, David J. Smith

The Lawyer’s English Language Coursebook, Global Legal English Ltd. autorzy: Catherine Mason, Rosemary Atkins

YouTube

breakingnewsenglish.com

Efekty uczenia się:

KP6_UK2 absolwent potrafi przygotować wypowiedź ustną oraz wziąć udział w debacie poświęconej konkretnemu zagadnieniu z zakresu

dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych, przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska oraz dyskutując o nich

KP6_UK3 absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie ekonomii i prawa na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu

Kształcenia Językowego

KP6_UO1 absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w celu rozwiązywania problemów badawczych i

zawodowych w obszarze ekonomii i prawa

Metody i kryteria oceniania:

Odpowiednia frekwencja na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w czasie semestru);

Przedstawienie prezentacji na ocenę - ocena efektów pracy zespołowej;

Obserwacja ciągła podczas zajęć - ocena aktywności w trakcie zajęć;

Prace pisemne na ocenę;

Przystąpienie do pisemnych testów semestralnych i otrzymanie minimum 51%.

Zakres tematów:

Administrative law

Initial client interview

Discovery stage

Negligence

Product liability

Legal contracts

Time management

Document retention

Legal fees

Evidence

Alternative Dispute Resolution

Metody dydaktyczne:

Praktyczne ćwiczenia wszystkich sprawności językowych ze szczególnym naciskiem na umiejętność komunikowania się w języku obcym:

dyskusje, debaty, praca w grupie, przedstawianie prezentacji jak również prace pisemne, z wykorzystaniem podręczników, materiałów

dodatkowych, nagrań audio i wideo, Internetu i multimediów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 201
Adam Kubas 25/ szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 302
Adam Kubas 23/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 132
Emilia Zajkowska 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)