Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia środowiska 330-EN1-1ESR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Zgodnie z podaną w części A

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

ES1: zna i rozumie relacje między gospodarką a środowiskiem przyrodniczym (z punktu widzenia jednostki oraz całej gospodarki) oraz zna rządzące nimi prawidłowości (KP6_WG4) - weryfikacja: egzamin

ES2: zna i rozumie znaczenie elementów środowiska dla rozwoju cywilizacji, w tym zna i rozumie znaczenie dóbr publicznych i efektów zewnętrznych w gospodarce (KP6_WK1) - weryfikacja: egzamin

ES3: potrafi, w oparciu o wiedzę z zakresu ekonomii środowiska i zasobów naturalnych , prawidłowo analizować i interpretować przebieg zależności zachodzących między elementami układu gospodarka – społeczeństwo – środowisko (KP6_UW1) - weryfikacja: egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny

% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania:

51-60% dst

61-70% dst+

71-80% db

81-90% db+

91-100% bdb

Zakres tematów:

1. Środowisko a rozwój społeczno-gospodarczy. Środowisko i jego ochrona jako dobro publiczne

2. Teoria efektów zewnętrznych a zanieczyszczenie środowiska

3. Ekonomiczna wartość środowiska i metody jej wyceny

4. Gospodarowanie zasobami środowiska

5. Polityka ekologiczne i instrumenty jej realizacji

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny z prezentacją multimedialną, prowadzony w sposób angażujący studentów do dyskusji i zadawania pytań

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 13:30 - 15:15, sala 316
Anna Matel 52/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)