Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Prawo podatkowe 370-SN2-2SEMPP
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

L. Kozioł, Z. Muszyński, Kompendium wiedzy o technice przygotowywania pracy dyplomowej, Toruń 2008,

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2006,

R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004,

B. Wierzbicki (red.), Praca magisterska od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

E. Ruśkowski (red.), Prace licencjackie i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego, Siedlce 2002,

H. Lelusz, M. Kowalewski, R. Lasmanowicz, Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Olsztyn 2000,

W. P. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- główne tendencje rozwojowe prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) - KA7_WG5 (weryfikacja: praca dyplomowa)

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

-formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu nauki i prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz zakresu działania organów i sądów realizujących zadania związane ze stosowaniem prawa podatkowego - KA7_UW4 (weryfikacja: praca dyplomowa)

- prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z problemami i prawem (materialnym, ustrojowym i procesowym) obowiązującym w obszarze podatków i administracji skarbowej - KA7_UK2 (weryfikacja: praca dyplomowa)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów stosujących przepisy prawa podatkowego - KA7_KK1 (weryfikacja: praca dyplomowa)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w oparciu o uczestnictwo w seminariach oraz przygotowywane fragmenty pracy magisterskiej (w tym - przesyłane za pośrednictwem korespondencji elektronicznej).

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest złożenie pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

Przygotowywanie poszczególnych fragmentów prac dyplomowych.

Konsultowanie problematyki poruszanej w pracach dyplomowych.

Analiza prawna zagadnień opisywanych w literaturze przedmiotu i orzecznictwie sądowym (poruszanych w pracy dyplomowej).

Prezentacja uwag promotora dotyczących cyklicznie składanych fragmentów prac.

Metody dydaktyczne:

Seminarium ma formę grupowych konsultacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala 220
Rafał Dowgier 9/ szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 18:15 - 19:45, sala 220
Rafał Dowgier 10/ szczegóły
3 co druga sobota (nieparzyste), 17:15 - 18:35, sala 309
Ewelina Bobrus-Nowińska 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)