Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne I 330-MS1-1TEI1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk Ł.,Wybrane aspekty wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w procesach ekonomicznych, Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017

2) Siemieniuk N.,Zalewska-Bochenko A., Microsoft Word 2007, Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1) G. David Garson , Public Information Technology: Policy and Management Issues, https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=FjshwyyaXk8C&oi=fnd&pg=PP1&dq=ebook+information+technology&ots=TBTUHzudyK&sig=hI-ObKHHAdU9KpZvVH-8gMDB3QY&redir_esc=y#v=onepage&q=ebook%20information%20technology&f=false

2) Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011

3) Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

4) Siemieniuk Ł., Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk N., Wybrane aspekty funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania, Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1TEI1_WK1: zaliczenie w formie testu

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Forma przewidziana do ich weryfikacji to: zaliczenie w formie testu, pytania zamknięte i otwarte (zalicza min. 51% ogólnej ilości punktów)

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładu jest osiągnięcie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do zagadnień z technologii informacyjnych

Podstawowe operacje w edytorze tekstu

Obiekty graficzne w edytorze tekstu

Równanie,

Praca z długim dokumentem (automatyzacja pracy)

Wprowadzenie do zagadnień arkusza kalkulacyjnego

Analiza danych w arkuszu kalkulacyjnym

Wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, z elementami dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 132
Agnieszka Zalewska-Bochenko 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)