Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe, cz. II 330-MS1-3SED2
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1.J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2020.

2. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.

3. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu,

Warszawa 2009.

3. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

4. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa

2012.

Efekty uczenia się:

3SED2_W01 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED2_W02 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED2_W03 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED2_W04 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED2_U01 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED2_U02 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED2_U03 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED2_K01 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED2_K02 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

3SED2_K03 Dyskusja i obserwacja na seminarium, opracowanie tekstu naukowego z zachowaniem zasad etyki

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia drugiej części seminarium licencjackiego:

- przygotowanie pracy licencjackiej zgodnie z wymogami merytorycznymi i technicznymi

- złożenie i zaakceptowanie przez promotora w systemie ADP całej pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

1. Prezentacja i ocena zebranych materiałów, niezbędnych do konstrukcji rozdziałów pracy dyplomowej.

2. Prezentacja i dyskusja nad określonymi problemami sformułowanymi w ramach samodzielnie przygotowanych rozdziałów pracy

dyplomowej.

3. Prezentacja i dyskusja nad całą pracą dyplomową.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami.

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edUPortal.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 18:30 - 19:15, sala 219
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 219
Jerzy Grabowiecki 9/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 18:30 - 19:15, sala 234
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 234
Marek Proniewski 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)