Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki 430-KS1-1HSZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

J. Białostocki, Symbole i obrazy, w: tegoż, Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982.

J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 1974 lub wydania późniejsze.

Sztuka świata, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1994 - 97, t. 1 – 8 (UWAGA: na końcu każdego tomu znajduje się szczegółowa literatura dotycząca zagadnień omówionych w danym tomie).

Hugh Honour, John Fleming, Historia sztuki świata, Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 2002 (2006).

Sztuka romańska. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, red. Rolf Toman, Könemann, Königswinter 2004.

Gotyk. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, red. Rolf Toman, Könemann, Königswinter 2000.

Sztuka baroku. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, red. Rolf Toman, Könemann, Königswinter 2004.

Z. Krzak, Megality Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Z. Krzak, Od matriarchatu do patriarchatu, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.

T. Wujewski, Symbolika architektury greckiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 1995.

E. Gombrich, Sztuka i złudzenie, Warszawa 1981, tamże: Refleksje o greckiej rewolucji.

G. Ch. Picard, Sztuka rzymska, Warszawa 1976.

E. Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska, Warszawa 1988.

J. Kłosińska, Sztuka bizantyńska, Warszawa 1975.

H. Stern, Sztuka bizantyńska, Warszawa 1975.

R. W. Southern, Kształtowanie średniowiecza, przeł. H. Pręczkowska, Warszawa 1970.

G. Henderson, Wczesne średniowiecze, Warszawa 1984.

Z. Świechowski, L. Nowak, B. Gumińska, Sztuka romańska, Warszawa 1976.

W. Sauerländer, Rzeźba średniowieczna, przeł. A. Porębska, Warszawa 1978, rozdz. Rzeźba epoki romańskiej.

U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, przeł. M. Olszewski, M. Zabłocka, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994.

O. von Simson, Katedra gotycka, Warszawa 1989, rozdz. I. Struktura gotycka i średniowieczny ład; II. Narodziny gotyku: Sugar z St. Denis.

E. Panovsky, Architektura gotycka i scholastyka, w: tegoż, Studia z historii sztuki, Warszawa 1970.

Jan Białostocki, Sztuka XV wieku. Od Parlerów do Dürera, przeł. G. Przewłocki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

W. Sauerländer, Rzeźba średniowieczna, przeł. A. Porębska, Warszawa 1978.

A. Eörsi, Gotyk międzynarodowy, przeł. H. Jędrzejewska, Warszawa 1984.

M. Levey, Wczesny renesans, Warszawa 1972, rozdz. Co to jest renesans; Dziedzictwo starożytności;

E. Panofsky, Perspektywa jako „forma symboliczna”, przeł. i red. G. Jurkowlaniec, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

E. Panofsky, Rzeczywistość i symbol w malarstwie niderlandzkim XV wieku, w: tegoż, Studia z historii sztuki, Warszawa 1970;

M. Levey, Dojrzały renesans, Warszawa 1974.

M. Rzepińska, Malarstwo cinquecenta, Warszawa 1976;

J. Shearman, Manieryzm, przeł. M. Skibniewska, Warszawa 1970

Jan Białostocki, „Barok”: styl, epoka, postawa, (w:) J. Białostocki, Pięć wieków myśli o sztuce, PWN, Warszwa 1976.

Wł. Tomkiewicz, Rokoko, WAiF, Warszawa 1976.

Antoni Ziemba, Iluzja a realizm. Gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

— Adam Bochnak, Historia sztuki nowożytnej, Kraków 1970, t. I i II.

— Tadeusz Dobrowolski, Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989.

— David Freedberg, Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, przeł. E. Klekot, Kraków 2005.

— Hans Belting, Obraz i kult. Historia sztuki przed epoką obrazu, przeł. T. Zatorski, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.

— Peter Meyer, Historia sztuki europejskiej, Warszawa 1973, t. I i II.

— Adam Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1989

— Christopher Norberg-Schulz, Znaczenie w architekturze Zachodu, Warszawa 1999.

— Nicolaus Pevsner, Historia architektury europejskiej, Warszawa 1979.

— Pismo Święte: Stary Testament,

Księgi: Rodzaju, Wyjścia, Jozuego, Sędziów 6,1 - 8,35 (historia Gedeona), 13,1 - 16,31 (historia Samsona), I Samuela, 13,1 - 31 - 13 (historia Saula i Dawida), II Samuela 11,1 - 12 ,25 (grzechy Dawida), I Królów 3,1 - 11,43 (historia Salomona), Psalmy, Księga Joba, Pieśń nad Pieśniami, Izajasza;

— Nowy Testament: całość

— Maria Rzepińska, Historia koloru, Warszawa 1989.

— David Hockney, Wiedza tajemna. Sekrety technik malarskich Dawnych Mistrzów, przeł. J. Holzman, Universitas, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

1. Studenci zdobywają wiedzę na temat najważniejszych zjawisk europejskiej kultury artystycznej w ujęciu historycznym ( K_W11; K_W15).

2. Studenci potrafią powiązać zjawiska artystyczne z różnymi aspektami kultury w znaczeniu szerokim;- potrafią odróżnić dzieło sztuki od tego, co nim nie jest;- na podstawie cech estetycznych dzieła potrafią powiązać je z konkretną epoką historyczną;- potrafią analizować formalne cechy dzieła sztuki i interpretować jego treść;- potrafią odczytać dzieło sztuki jako charakterystyczny dla danej epoki „tekst kultury” (K_U01;K_U06;K_U08).

3. Zdobyta wiedza i umiejętności stanowić mają podstawę kompetencji kulturoznawcy jako humanisty (K_K01; K_K03; K_K05; K_K07;K_K09).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Kisielewski 53/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)