Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia codzienności 430-KS2-2ANC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

• Bieńko Mariola, 2012, Gastronomical me, czyli dieta tożsamościowa w życiu codziennym, [w:] Tomasz Maślanka, Konstanty Strzyczkowski (red.), Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 281-293.

• Brach-Czaina Jolanta, 1992, Krzątactwo, [w:] tejże, Szczeliny istnienia, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 72-107.

• Brzozowska-Brywczyńska Maja, 2012, (Mikro)rewolucje do użytku codziennego albo o zmienianiu świata po prostu. Co może kłębek wełny i para drutów?, [w:] Tomasz Maślanka, Konstanty Strzyczkowski (red.), Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 183-193.

• Bystroń Jan Stanisław, 1980, Napisy, [w] tegoż, Tematy, które mi odradzano, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 109-171.

• Czapiga Małgorzata, 2012, Znaczące życie wymarłych miejsc, [w:] Grażyna Ewa Karpińska (red.), Antropolog w mieście i o mieście, Wrocław-Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, s. 43-59.

• Eco Umberto, 1996, Filozofia lędźwi, [w:] tegoż, Semiologia życia codziennego, tłum. Joanna Ugniewska i Piotr Salwa, wstęp Joanna Ugniewska Warszawa: Czytelnik, s. 251-256.

• Fiske John, 2010, Cała Ameryka nosi dżinsy, [w:] tegoż, Zrozumieć kulturę popularną, tłum. Katarzyna Sawicka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 1-22.

• Giard Luce, 2011, Rozdz. X: Sztuki odżywiania; Rozdz. XII: Sekwencje gestów; Rozdz. XIV: Tak naprawdę gotowanie mnie niepokoi, [w:] Michel de Certeau, Luce Giard, Pierre Mayol, Wynaleźć codzienność, t.2 - Mieszkać, gotować, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 139-150; 183-196; 205-228.

• Golka Marian, 2009, Czy jeszcze istnieje niecodzienność?, [w:] Małgorzata Bogunia-Borowska(red.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 65-76.

• Kępa Ewa, 2016, Wydziergać siebie i świat. Bombardowanie włóczką jako zjawisko społeczno-kulturowe, „Ars inter Culturas” nr 5, s. 241-252.

• Kociatkiewicz Jerzy, Kostera Monika, 1997, Antropologia pustych przestrzeni, [w:] Pisanie miasta – czytanie miasta, pod red. Anny Zeidler-Janiszewskiej, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

• Krajewski Marek, 2005, Wstęp, [w:] Marek Krajewski (red.), W stronę socjologii przedmiotów, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, s. 7-9.

• Morozewicz Marzanna, 2015, Nobilitacja codzienności w sztuce kobiet, [w:] Janina Uszyńska-Jarmoc, Beata Kunat, Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka, Białystok: „Trans Humana”, s. 227-237.

• Sulima Roch, 2007, Telefon komórkowy – busola codzienności, [w:] Godzic Wiesław, Żakowski Maciej (red.), Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 197-214.

• Szczepański Marek S., Ślęzak-Tazbir Weronika, 2008, Miejskie Pachnidło. Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni w perspektywie osmosocjologicznej, „Studia Regionalne i Lokalne”, Nr 2 (32), s. 18-40, http://studreg.uw.edu.pl/pdf/2_2008/szczepanski.pdf.

• Szczepański Marek S., Ślęzak-Tazbir Weronika, 2008, Ulica odziana w zapach, „Czas Kultury” 2008, nr 1, s. 30-31.

• Sztompka Piotr, 2008, Życie codzienne - temat najnowszej socjologii, [w]: Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska, Socjologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo „Znak”, s. 15-52.

• Wiktorska-Święcka Aldona, Sysło Tomasz Jakub, 2009, Traktat o rzeczach codziennych. Sex&Gender, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowhttp://tsy.art.pl/gender.pdf.

• Zawadzki Artur, 2005, Szalik - od kłębka wełny do piłkarskiej relikwii, [w:] Marek Krajewski (red.), W stronę socjologii przedmiotów, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, s. 39-48.

• Literatura uzupełniająca:

• Bystroń Jan Stanisław, 1980, Tematy, które mi odradzano, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

• Certeau Michel de, 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

• Kędzierzawski Wojciech, 2009, Antropologia kultury wobec codzienności, [w:] tegoż, Codzienność jako kategoria antropologiczna w perspektywie historii kultury, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 27-65.

• Konończuk Elżbieta, 2013, Geografia zapachów wobec dyskursów humanistyki, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, Nr, 4, http://www.bsl.uwb.edu.pl/download/bsl4/04-Kononczuk.pdf.

• Sulima Roch, 2000, Antropologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

• Sulima Roch, 2011, Moda na codzienność. Kategoria „codzienności” w kulturze ponowoczesnej, w „Kultura Współczesna”, Nr 4, s. 171- 187, http://www.kulturawspolczesna.pl/readpdf/1282/Moda%20na%20codzienno%C5%9B%C4%87.%20Kategoria%20%22codzienno%C5%9Bci%22%20w%20kulturze%20ponowoczesnej.

• Urry John, 2008, Życie za kółkiem, tłum. Paulina Polak, [w:] Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 411-429

Efekty uczenia się:

1. Wiedza. Absolwent/absolwentka (KP7_WG1, KP7_WG2):

a) zna podstawy metod badawczych wykorzystywanych w antropologii codzienności;

b) zna przykłady badań z zakresu antropologii codzienności.

2. Umiejętności. Absolwent/absolwentka (KP7_UW2, KA7_UW3, KA7_UK5):

a) poprawnie stosuje poznaną terminologię i pojęcia;

b) potrafi podejmować interpretację zjawisk codziennych;

c) potrafi twórczo formułować własne pomysły interpretacyjne dotyczące życia codziennego.

3. Kompetencje społeczne. Absolwent/absolwentka (KA7_KK2):

a) posiada wrażliwość interpretacyjną zjawisk codziennych.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

– dyskusja w trakcie zajęć (1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a)

– prezentacje zaliczeniowe (1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a)

– konsultacje (1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a)

Metody i kryteria oceniania:

● Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę.

● Oceniana jest aktywność w trakcie zajęć, prezentacje własnych poszukiwań antropologicznych oraz znajomość obowiązującej literatury.

● Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach. W przypadku większej liczby nieobecności należy przedłożyć usprawiedliwienie i niezwłocznie zaliczyć zajęcia w trakcie konsultacji. Nieusprawiedliwiona nieobecność na ponad 50 % spotkań uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Egzystencjalny wymiar codzienności.

2. Codzienność jako kategoria antropologiczna.

3. Dystans i refleksyjność a badanie codzienności.

4. Puste przestrzenie - w poszukiwaniu znaczenia.

5. Antropologia rzeczy.

6. Sztuka i codzienność.

7. Craftactivism - robótki ręczne w miejskiej przestrzeni.

8. Płeć i codzienność - nieodpłatna praca w domu.

9. Fascynacja „banałami”.

10. Antropologia jedzenia.

11. Antropologia zapachu.

12. Zapisane w codzienności - warsztaty interpretacyjne.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy (teksty źródłowe, materiały etnograficzne), warsztaty interpretacyjne (analiza wybranych fragmentów rzeczywistości społeczno-kulturowej), prezentacje studentek i studentów, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala B12
Ewa Kępa 9/ szczegóły
2 każda środa, 13:15 - 14:45, sala B12
Ewa Kępa 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)