Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań w językoznawstwie 340-AG1-3MBJ
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Litosseliti, Lia (ed.). 2010. Research Methods in Linguistics. London/New York: Continuum.

2. Grucza, Franciszek. 2013. Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

3. Gee, James Paul. 2011. How to do Discourse Analysis - A Toolkit. London/New York: Routledge

4. McEnery, Tony and Andrew Wilson. 2001. Corpus Linguistics, 2nd edition. Edinburgh: Edinburgh University Press.

5. Dawson, Catherine. 2002. Practical Research Methods. A User-Friendly Guide to Mastering Research Techniques and Projects. Cromwell Press, Trowbridge Wiltshire

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08, K_U01, K_U02, K_U04, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie obecności, czynnego uczestnictwa w zajęciach i końcowego projektu badawczego.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. W przypadku większej liczby nieobecności student ma obowiązek zgłoszenia się na dyżur osoby prowadzącej przedmiot (odpowiedź ustna z materiału omówionego w trakcie zajęć, na których student był nieobecny).

Zakres tematów:

Studenci poznają szkoły myśli językoznawczej oraz teorię i praktykę badań nad językiem i tekstami, w tym techniki korpusowe.

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna, praca grupowa, projekty, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 152
Diana Saniewska 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)