Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PZJA - umiejętności łączone 1 340-AT2-1PJS1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Douglas-Kozłowska, Ch. and Dzierżanowska, H. (1988). Selected English Collocations. Wydawnictwo Naukowe PWN.• Gethin, H. (1992). Grammar in Context. Longman.• Gude, K. and Duckworth, M. (1994). Proficiency Masterclass. OUP.• Haines, S. and May, P. (2006). IELTS Mastercalss. OUP.• Harrison, M. (1994). Proficiency Testbuilder. Heinemann.• Lawley, J. (1996). Vocabulary Builders: Book 5. Collins Cobuild.• Side, R. and Wellman, G. (1999). Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Longman.• Swan, M. (1980). Practical English Usage. OUP.• Willim, E. and Mańczak-Wohlfeld, E. (1997). A Contrastive Approach to Problems with English. Wydawnictwo Naukowe PWN.• www.britishcouncil.org/podcasts • www.teachingenglish.org.uk

Efekty uczenia się:

EK - wiedza

1. Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki języka z tematyki objętej kursem. K_W13 K_W04 K_W02

EK – umiejętności

1. Student potrafi posługiwać się samodzielnie i płynnie językiem angielskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), używając różnorodnych struktur leksykalnych zróżnicowanych gramatycznie i poprawnych pod względem fonetycznym. K_U08 K_U09

2. Student rozumie większość treści języka mówionego dot. różnych obszarów życia. Rozumie w zasadzie każdego rozmówcę, chociaż może prosić o potwierdzenie rozumienia szczegółów, szczególnie gdy interlokutor posługuje się niestandardowym akcentem, lub nieznanym dialektem. K_U08

3. Student potrafi samodzielnie przygotować dłuższe wypowiedzi akademickie (w odniesieniu do przyszłej pracy licencjackiej). K_U02 K_U11 K_U13

4. Student potrafi wykorzystać informacje zawarte w innych tekstach w poszanowaniu praw autorskich i zachowując wszelkie wymagania techniczne. K_U01 K_U03 K_U07 K_U10

EK – kompetencje

1. Posiada wykształconą postawę systematyczności i organizacji pracy w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności. K_K01 K_K04

weryfikacja: testy pisemne i wypowiedź ustna (K_W, K_U, K_K)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani są w oparciu o następujące kryteria:- aktywne uczestnictwo w zajęciach- testy z rozumienia języka mówionego- testy z rozumienia języka pisanego- testy ze słownictwa.

Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu (ocena) jest uzyskanie przez studenta min.60% ze wszystkich testów łącznie. Nie przewiduje się terminów poprawkowych.Studenci, którzy nie uzyskają wymaganego minimum mają prawo do jednego testu poprawkowego w przedostatnim tygodniu przed sesją egzaminacyjną, który obejmie materiał całego kursu pod warunkiem, że uczęszczali na zajęcia. Aby otrzymać ocenę dostateczną, należy uzyskać min. 60% z tego testu. Przypadki studentów, którzy z poważnych przyczyn zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w testach będą rozpatrywane indywidualnie.Oceny:5= 87%-100%4= 73%- 86%3= 60%-70%Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zakres tematów:

Zagadnienia społeczne – Social Issues (e.g. Consuming Passion; Drowning in Money; International Aid – Poverty)

• Rozwój technologiczny versus dylematy moralne – Technological Advances versus Moral Issues

• Przyczyny i skutki – Causality in Everyday Life

• Media w życiu codziennym – The Media (e.g. the Press; Online Sources)

• Zjawiska paranormalne – Paranormal (e.g. Fears and Phobias)

• Praca, czas wolny, rozrywka – Work, Leisure and Entertainment

• Stare versus nowe – The Young versus the Old

• Zjawiska kulturowo-społeczne – Cultural Phenomena (e.g. Siesta Shops; Weather Under Mental Control; Amateurs in Science)

• Sztuka – The Arts (e.g. Installations; Graphics; Typography)

• Zagadnienia psychologiczne – Psychology (e.g. Personality Testing; Mental Addictions)

• Język a społeczeństwo – Language and Society

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia; projekty

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 1E
Peter Foulds, Aleksandra Łukaszyk-Spryszak 13/ szczegóły
2 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 20
Peter Foulds, Aleksandra Łukaszyk-Spryszak 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)