Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 340-FP1-3SEM3
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Zgodna z wyborem poszczególnych tematów prac.

Efekty uczenia się:

Student zna metodologię badań – ilościową i jakościową.

Student posiada wiedzę dotyczącą krytycznych publikacji z zakresu tematyki pracy dyplomowej.

Student samodzielnie zdobywa wiedzę wykorzystując różne źródła.

Student rozwija umiejętności poszukiwań badawczych.

Student opanowuje umiejętność konstruowania instrumentów badawczych.

Student rozwija umiejętność pisania pracy naukowej.

Student uczestniczy w dyskusji prezentując własne stanowisko.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia na koniec semestru zimowego:

- obecność na seminariach (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze - przekroczenie tego limitu ma wpływ na ocenę końcową);

- aktywny udział w zajęciach (w tym terminowa lektura tekstów polecanych przez prowadzącego);

- pozytywna ocena z prezentacji przygotowanej samodzielnie na zadany temat;

- zebrana wstępna bibliografia dot. wybranego tematu pracy licencjackiej;

- przygotowany wspólnie z prowadzącym konspekt pracy licencjackiej;

- napisany i oddany do sprawdzenia 1. rozdział pracy licencjackiej.

Warunki uzyskania zaliczenia na koniec semestru letniego:

- obecność na seminariach (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze - przekroczenie tego limitu ma wpływ na ocenę końcową);

- aktywny udział w zajęciach (w tym terminowa lektura tekstów polecanych przez prowadzącego);

- ukończenie redakcji pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

Literaturoznawstwo francuskie.

Literaturoznawstwo porównawcze.

Literatura francuska XIX i XX wieku.

Teoria literatury.

Literatura a sztuki plastyczne.

Literatura a film.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium.

Prezentacje multimedialne.

Konsultacje indywidualne.

Praca z tekstem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.