Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-3SEM3 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od postaw 3 rok sem. letni 1 stopień
Filologia francuska od postaw 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 18.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Wymagania (lista przedmiotów):

PNJF2- gramatyka praktyczna 0400-FP1-2GP
PNJF2- gramatyka praktyczna 340-FP1-2GP
PNJF2- pisanie 0400-FP1-2PIS
PNJF2- pisanie 340-FP1-2PIS
PNJF2- słuchanie/mówienie 0400-FP1-2SM
PNJF2- słuchanie/mówienie 340-FP1-2SM
PNJF2- wymowa 0400-FP1-2WYM
PNJF2- wymowa 340-FP1-2WYM
PNJF2-słownictwo i słowotwórstwo 0400-FP1-2SS
PNJF2-umiejętności łączone (mówienie,słuchanie,wymowa) 0400-FP1-2UL1
PNJF2-umiejętności łączone (mówienie,słuchanie,wymowa) 340-FP1-2UL1
PNJF2-umiejętności łączone (pisanie) 0400-FP1-2UL2
PNJF2-umiejętności łączone (pisanie) 340-FP1-2UL2

Założenia (lista przedmiotów):

Wstęp do literaturoznawstwa 340-FP1-1IEL
Zarys literatury francuskiej i frankofońskiej XIX-XXI w. 0400-FP1-2ZLFF
Związki literatury ze sztuką 340-FP1-1LS

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do egzaminu licencjackiego i udzielenie wsparcia w samodzielnym zredagowaniu pracy licencjackiej w języku francuskim.

Skrócony opis:

W ramach seminarium licencjackiego odbywają się konwersatoria oraz konsultacje indywidualne.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rok studiów/semestr: III rok / semestry 5 i 6.

Liczba godzin dydaktycznych: 60 godzin seminarium.

Metody dydaktyczne: konwersatorium, prezentacje multimedialne, konsultacje.

Zaliczenie: na ocenę.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia na koniec semestru zimowego:

- obecność na seminariach (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze - przekroczenie tego limitu ma wpływ na ocenę końcową);

- aktywny udział w zajęciach (w tym terminowa lektura tekstów polecanych przez prowadzącego);

- pozytywna ocena z prezentacji przygotowanej samodzielnie na zadany temat;

- zebrana wstępna bibliografia dot. wybranego tematu pracy licencjackiej;

- przygotowany wspólnie z prowadzącym konspekt pracy licencjackiej;

- napisany i oddany do sprawdzenia 1. rozdział pracy licencjackiej.

Warunki uzyskania zaliczenia na koniec semestru letniego:

- obecność na seminariach (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze - przekroczenie tego limitu ma wpływ na ocenę końcową);

- aktywny udział w zajęciach (w tym terminowa lektura tekstów polecanych przez prowadzącego);

- ukończenie redakcji pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zawadzka
Prowadzący grup: Małgorzata Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kamecka
Prowadzący grup: Małgorzata Kamecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kamecka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.