Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF2-umiejętności łączone (pisanie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-2UL2 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF2-umiejętności łączone (pisanie)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od podstaw 2 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest doskonalenie formułowania wypowiedzi pisemnej w języku francuskim.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter laboratorium i są przeznaczone dla studentów 2. roku filologii francuskich (FAT, FF, FH).

Trwają 1. semestr. Wymiar godzin: 30.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów ze strukturą i z zasadami pisania sprawozdania (compte rendu) tekstu pisanego w języku francuskim.

Ćwiczenie poszczególnych etapów analizy tekstu i pisania sprawozdania.

Pisanie sprawozdania.

Rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka francuskiego na piśmie.

Wyrażanie własnych opinii w formie pisemnej na temat poruszany w artykule.

Literatura:

- Anne-Simone Dufief, S'exprimer avec logique, Hatier, 1995

- Armance Lauga, Florence Michelet, Guide d'expression écrite française à l'usage des étudiants polonais, UAM, 2003

- Saisir les nuances des mots, Thème et champ lexical, dans: Les Exercices du Français du CCDMD, p. 1-9, www.ccdmd.qc.ca

- Ghislaine Cotentin-Rey, Le résumé, le compte rendu, la synthèse, CLE International, 1995

- Chantal Cali, Véronique Dupuis, Réussir le Delf-Dalf, compte rendu, résumé, synthèse, Didier/Hatier, 1998

- teksty źródłowe (artykuły), których sprawozdania studenci będą pisać w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

1. Student potrafi poprawnie czytać zdania i teksty o zróżnicowanej przystępności na poziomie B2 w języku francuskim

2. Student zna różne typy tekstów oraz ich strukturę

3. Student analizuje różnego typu teksty w języku francuskim i potrafi przekazać ich treść w formie pisemnego sprawozdania (compte rendu)

4. Student potrafi operować złożonymi strukturami gramatycznymi i leksykalnymi, służącymi do klarownego komunikowania się na piśmie

5. Student rozumie znaczenie komunikacji międzykulturowej we współczesnym świecie

Metody i kryteria oceniania:

Prace pisemne oceniane są za formę, treść i poprawność językową.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach (dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze);

- pozytywna ocena (średnia) z prac pisanych podczas zajęć;

- aktywny udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zawadzka
Prowadzący grup: Małgorzata Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter laboratorium i są przeznaczone dla studentów 2. roku filologii francuskich (FAT, FF, FH).

Trwają 1. semestr. Wymiar godzin: 30.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów ze strukturą i z zasadami pisania sprawozdania (compte rendu) tekstu pisanego w języku francuskim. Ćwiczenie poszczególnych etapów analizy tekstu i pisania sprawozdania. Pisanie sprawozdania. Rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka francuskiego na piśmie. Wyrażanie własnych opinii w formie pisemnej na temat poruszany w artykule.

Literatura:

- Anne-Simone Dufief, S'exprimer avec logique, Hatier, 1995

- Armance Lauga, Florence Michelet, Guide d'expression écrite française à l'usage des étudiants polonais, UAM, 2003

- Saisir les nuances des mots, Thème et champ lexical, dans: Les Exercices du Français du CCDMD, p. 1-9, www.ccdmd.qc.ca

- Ghislaine Cotentin-Rey, Le résumé, le compte rendu, la synthèse, CLE International, 1995

- Chantal Cali, Véronique Dupuis, Réussir le Delf-Dalf, compte rendu, résumé, synthèse, Didier/Hatier, 1998

- teksty źródłowe (artykuły), których sprawozdania studenci będą pisać w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Łukasiak, Małgorzata Zawadzka
Prowadzący grup: Julia Łukasiak, Małgorzata Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter laboratorium i są przeznaczone dla studentów 2. roku filologii francuskich (FAT, FF, FH).

Trwają 1. semestr. Wymiar godzin: 30.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów ze strukturą i z zasadami pisania sprawozdania (compte rendu) tekstu pisanego w języku francuskim. Ćwiczenie poszczególnych etapów analizy tekstu i pisania sprawozdania. Pisanie sprawozdania. Rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka francuskiego na piśmie. Wyrażanie własnych opinii w formie pisemnej na temat poruszany w artykule.

Literatura:

- Anne-Simone Dufief, S'exprimer avec logique, Hatier, 1995

- Armance Lauga, Florence Michelet, Guide d'expression écrite française à l'usage des étudiants polonais, UAM, 2003

- Saisir les nuances des mots, Thème et champ lexical, dans: Les Exercices du Français du CCDMD, p. 1-9, www.ccdmd.qc.ca

- Ghislaine Cotentin-Rey, Le résumé, le compte rendu, la synthèse, CLE International, 1995

- Chantal Cali, Véronique Dupuis, Réussir le Delf-Dalf, compte rendu, résumé, synthèse, Didier/Hatier, 1998

- teksty źródłowe (artykuły), których sprawozdania studenci będą pisać w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Łukasiak, Małgorzata Zawadzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter laboratorium i są przeznaczone dla studentów 2. roku filologii francuskich (FAT, FF, FH).

Trwają 1. semestr. Wymiar godzin: 30.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów ze strukturą i z zasadami pisania sprawozdania (compte rendu) tekstu pisanego w języku francuskim. Ćwiczenie poszczególnych etapów analizy tekstu i pisania sprawozdania. Pisanie sprawozdania. Rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka francuskiego na piśmie. Wyrażanie własnych opinii w formie pisemnej na temat poruszany w artykule.

Literatura:

- Anne-Simone Dufief, S'exprimer avec logique, Hatier, 1995

- Armance Lauga, Florence Michelet, Guide d'expression écrite française à l'usage des étudiants polonais, UAM, 2003

- Saisir les nuances des mots, Thème et champ lexical, dans: Les Exercices du Français du CCDMD, p. 1-9, www.ccdmd.qc.ca

- Ghislaine Cotentin-Rey, Le résumé, le compte rendu, la synthèse, CLE International, 1995

- Chantal Cali, Véronique Dupuis, Réussir le Delf-Dalf, compte rendu, résumé, synthèse, Didier/Hatier, 1998

- teksty źródłowe (artykuły), których sprawozdania studenci będą pisać w trakcie zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.