Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filologiczny)

Jednostka: Wydział Filologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
340-FP1-1DJ5
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu doskonalenie językowe. Cele przedmiotu:

- ćwiczenie prawidłowej artykulacji głosek

- używanie odpowiedniej intonacji w zależności od wyrażanych emocji

- utrwalanie wprowadzanych na zajęciach z PNJF zagadnień gramatycznych i leksykalnych w wypowiedziach ustnych i pisemnych

- ćwiczenie interakcji ustnej

- rozwijanie umiejętności budowania poprawnych zdań w wypowiedziach ustnych i pisemnych na znany temat np. rodzina, najbliższe otoczenie, preferencje

- ćwiczenie poprawnego opisywania obrazka

- utrwalanie zasad ortografii w ćwiczeniach praktycznych

Zakres tematyczny zajęć: człowiek i jego otoczenie, rodzina, hobby, życie codzienne, podróże, zakupy, edukacja, praca, kultura, media.

Strona przedmiotu
340-FP1-2DJ6
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń praktycznych- wypowiedzi indywidualne, praca w parach ( dialogi) na tematy z życia codziennego.

Strona przedmiotu
340-FP1-2DJ5
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- Ćwiczenie podstawowych struktur gramatycznych języka francuskiego : morfologia czasownika i rzeczownika.

- Sposoby wyrażania relacji czasowych i przestrzennych; użycie rodzajników i zaimków.

Kurs koncentruje się na różnych rodzajach tekstu, które są analizowane pod kątem ich cech gramatycznych.

Celem jest zaznajomienie z mechanizmami działającymi w obrębie systemu j. francuskiego oraz uświadomienie jak gramatyka funkcjonuje na poziomie tekstu; rozwijanie umiejętności pracy z tekstem oraz dokonywanie jego przekształceń strukturalnych; zdobywanie precyzji i płynności w mówieniu..

Strona przedmiotu
340-FP1-3FDJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W zależności od wybranej tematyki doskonalenia, studenci:

- poznają formę tekstu akademickiego i kształtują poprawny styl wypowiedzi pisemnej (Redagowanie tekstów),

- przygotowują się do samodzielnego tłumaczenia krótkich tekstów i rozwiązują problemy tłumaczeniowe wynikające z rozbieżności językowymi między językiem francuskim i polskim (Elementy translatoryki)

- ćwiczą budowanie ustnej wypowiedzi argumentacyjnej (Mówienie-debata).

Strona przedmiotu
340-FP1-2ELF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Europejska Literatura Frankofońska prezentuje wybrane obszary i główne aspekty literatury w języku francuskim spoza Francji.

Strona przedmiotu
340-FP1-1GOF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu fonetyki i fonologii współczesnego języka francuskiego. Zapoznaje się z

Międzynarodowym alfabetem fonetycznym MAF. Ponadto na zajęciach praktycznych, uczy się zapisu prostych słów w

transkrypcji fonetycznej.

Strona przedmiotu
340-FP1-1GOMR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu zapoznanie z systemem morfologicznym języka francuskiego, odmiennymi i nieodmiennymi częściami mowy oraz sposobami wzbogacania leksykalnego.

Strona przedmiotu
340-FP1-2GOSK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jednostki języka. Zdanie. Typy zdań. Dyslokacja i ekstrakcja elementów w zdaniu. Passivum.

Podstawowe funkcje składniowe. Analiza funkcji wyrazów w zdaniu.

Grupa nominalna, grupa werbalna.

Analiza zdań prostych według reguł przepisywania.

Zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie.

Strona przedmiotu
340-FP1-1PHI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami filozoficznymi na przykładach konkretnych filozofów i systemów filozoficznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru francuskojęzycznego XVIII i XIX wieku; wraz ze wskazaniem jak istotny jest rozumny namysł nad światem w ogólności i człowiekiem w szczególności dla kształtowania cywilizacji we wszystkich jej wymiarach. Problematyka filozoficzna będzie omawiana w kontekście warunków historycznych i społecznych epok, w których żyli i działali wybrani myśliciele.

Strona przedmiotu
340-FP1-2PHI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami filozoficznymi ze szczególnym uwzględnieniem obszaru francuskojęzycznego w XVIII i XIX wieku wraz ze wskazaniem jak istotny jest rozumny namysł nad światem w ogólności i człowiekiem w szczególności dla kształtowania cywilizacji we wszystkich jej wymiarach. Problematyka filozoficzna będzie więc omawiana w kontekście warunków historycznych i społecznych epok, w których żyli i działali wybrani myśliciele.

Strona przedmiotu
340-FP1-1HLFS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zapoznaje się z historią literatury francuskiej od epoki średniowiecza po XVIII wiek. Cechy typowe dla poszczególnych okresów literackich przedstawiane są na podstawie wybranych dzieł, dlatego ich lektura jest niezbędna do śledzenia zajęć ze zrozumieniem.

Strona przedmiotu
340-FP1-3JFS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści programowe obejmują zapoznanie się i poszerzenie bazy

słownictwa specjalistycznego (p ekonomia, turystyka, zdrowie) oraz kształtowanie umiejętności zastosowania go w praktyce (tłumaczenia).

Strona przedmiotu
340-FP1-1KI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-FP1-2KFR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą wzbogaceniu wiedzy studentów z zakresu historii, geografii Francji (np. podział administracyjny, specyfika regionalna) i frankofonii. Celem zajęć jest również zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami charakteryzującymi współczesna Francję i jej mieszkańców (np. instytucje państwowe, problemy społeczno-polityczne, tożsamość narodowa, model republikański, tradycje, zwyczaje, życie kulturalne, znane postaci).

Strona przedmiotu
340-FP1-3KF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są przeznaczone dla studentów 3. roku filologii francuskiej od podstaw.

Trwają 1 semestr. Wymiar godzin: 30.

Wymagana znajomość języka francuskiego na poziomie B2.

Strona przedmiotu
340-FP1-2LFP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Literatura frankofońska pozaeuropejska przedstawia zagadnienia w obrębie literatury francuskojęzycznej spoza Francji i Europy.

Strona przedmiotu
340-FP1-1LF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tymi elementami języka łacińskiego i kultury śródziemnomorskiej, które wywarły istotny wpływ na języki i kulturę europejską, ze szczególnym uwzględnieniem języków romańskich, w tym języka francuskiego.

Cele:

- ukazanie wpływu języka łacińskiego na powstawanie i rozwój języka francuskiego

- wykształcenie umiejętności dostrzegania leksykalnych i gramatycznych analogii między językiem łacińskim a językiem francuskim

Strona przedmiotu
340-FP1-3OWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Własność intelektualna. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Własność przemysłowa.

Strona przedmiotu
340-FP1-1FF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dotyczy wszystkich komponentów PNJF na I roku:

Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu systemu morfo-syntaktycznego w celu osiągnięcia poziomu językowego A2. Zdobywanie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia oraz pisania. Rozwijanie struktur leksykalnych, wzbogacanie słownictwa.

Strona przedmiotu
340-FP1-1GP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dotyczy wszystkich komponentów PNJF na I roku:

Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu systemu morfo-syntaktycznego w celu osiągnięcia poziomu językowego A2. Zdobywanie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia oraz pisania. Rozwijanie struktur leksykalnych, wzbogacanie słownictwa.

Strona przedmiotu
340-FP1-1FIN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 180 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 180 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu systemu morfo-syntaktycznego języka francuskiego w celu osiągnięcia poziomu językowego A2.

Zdobywanie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia oraz pisania. Rozwijanie struktur leksykalnych, wzbogacanie słownictwa.

Strona przedmiotu
340-FP1-1PFL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dotyczy wszystkich komponentów PNJF na I roku:

Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu systemu morfo-syntaktycznego w celu osiągnięcia poziomu językowego A2. Zdobywanie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia oraz pisania. Rozwijanie struktur leksykalnych, wzbogacanie słownictwa.

Strona przedmiotu
340-FP1-1PNFM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu systemy morfo-syntaktycznego w celu osiągnięcia poziomu językowego A2.

Zdobywanie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia oraz pisania. Rozwijanie struktur leksykalnych, wzbogacanie słownictwa

Strona przedmiotu
340-FP1-1PUL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu systemy morfo-syntaktycznego w celu osiągnięcia poziomu językowego A2.

Zdobywanie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia oraz pisania. Rozwijanie struktur leksykalnych, wzbogacanie słownictwa.

Strona przedmiotu
340-FP1-2GP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dotyczy wszystkich komponentów PNJF2:

Dalsze pogłębianie i systematyzowanie wiedzy z zakresu systemu morfo-syntaktycznego, fonetyki oraz leksyki języka francuskiego. Doskonalenie umiejętności budowania logicznych i poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych, za pomocą zróżnicowanych struktur zdaniowych. Wzbogacanie zasobu słownictwa oraz pogłębianie umiejętności stosowania w kontekście. Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz pisania sprawozdania (compte rendu).

Strona przedmiotu
340-FP1-2PIS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka francuskiego na piśmie w sprawozdaniach oraz innych formach wypowiedzi pisemnej.

Strona przedmiotu
340-FP1-2SM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dalsze pogłębianie wiedzy i umiejętności rozumienia ze słuchu, umiejętność dyskusji, wyrażania własnego zdania na dany temat , spontaniczne wchodzenie w interakcje z rozmówcą.

Strona przedmiotu
340-FP1-2WYM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dotyczy wszystkich komponentów PNJF2:

Dalsze pogłębianie i systematyzowanie wiedzy z zakresu systemu morfo-syntaktycznego, fonetyki oraz leksyki języka francuskiego. Doskonalenie umiejętności budowania logicznych i poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych, za pomocą zróżnicowanych struktur zdaniowych. Wzbogacanie zasobu słownictwa oraz pogłębianie umiejętności stosowania w kontekście. Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz pisania sprawozdania (compte rendu).

Strona przedmiotu
340-FP1-2SS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie słownictwa dotyczącego wybranych dziedzin życia i aktywności życiowych oraz słowotwórstwa jako sposobu wzbogacania słownictwa;

Poznanie wyrażeń idiomatycznych związanych z omawianym słownictwem;

Głośne czytanie;

Czytanie i tłumaczenie tekstów z prasy lub innych źródeł związanych z nowo poznanym słownictwem;

Tłumaczenie tekstów z zastosowaniem nowych słów i wyrażeń.

Strona przedmiotu
340-FP1-2UL1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dalsze pogłębianie wiedzy i umiejętności rozumienia ze słuchu, umiejętność dyskusji, wyrażania własnego zdania na dany temat , spontaniczne wchodzenie w interakcje z rozmówcą.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)