Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury rosyjskiej cz. 1 340-RK1-1HLR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:

Egzamin po semestrze II w formie ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeniowej z ćwiczeń HLR i obecność na wykładach.

Zakres tematów:

1. Periodyzacja literatury rosyjskiej. Ogólna charakterystyka literatury staroruskiej. Folklor wschodniosłowiański. Wpływy Bizancjum – 2 godz. .

2. Piśmiennictwo okresu ogólnego wschodniosłowiańskiego (X – XII wiek) – 4 godz.

3.Piśmiennictwo okresu rozdrobnienia feudalnego i niewoli tatarskiej i okresu powstania zjednoczonego państwa moskiewskiego – 2 godz.

4. Literatura zjednoczonego państwa moskiewskiego – 2 godz.

5. Początki literatury nowożytnej. Literatura drugiej połowy XVII wieku – 2 godz.

6. Od baroku do klasycyzmu. Sentymentalizm. Literatura lat 30-tych – 60-ch XVIII wieku – 2 godz.

4. Ogólna charakterystyka literatury rosyjskiej XIX wieku (1801 –1825). Twórczość Iwana Kryłowa – 2 godz.

5. Neoklasycyzm, preromantyzm w literaturze rosyjskiej XIX wieku – 2 godz.

6. Literatura rosyjska XIX wieku – lata 1826 – 1842. Charakterystyka ogólna – 2 godz.

7. Twórczość Aleksandra Puszkina – 4 godz.

8. Twórczość Michaiła Lermontowa – 2 godz.

9. Twórczość Mikołaja Gogola – 4 godz.

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Joanna Dziedzic 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)