Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie w języku Python 420-IS1-1PJP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Python dla każdego : podstawy programowania, Michael Dawson, Helion, 2014

2. Python dla wszystkich. Odkrywanie danych w Python 3. Charles R. Severance Tłumaczenie: Andrzej Wójtowicz 2022 wyd.3 https://py4e.pl/translations/PL/py4e-pl-print-latest.pdf

3. Python data analytics: data analysis and science using Pandas, Matplotlib and the Python programming language, Fabio Nelli, Apress, 2015

4. A Beginners Guide to Python 3 Programming, John Hunt, Springer 2019

5. The Absolute Beginner's Guide to Python Programming A Step-by-Step Guide with Examples and Lab Exercises. Kevin Wilson Apress 2022

Literatura uzupełniająca:

1. Python : podstawy nauki o danych, Alberto Boschetti, Luca Massaron, Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2017

2. Uczymy programować się w Pythonie. Otwarty podręcznik programowania

Jerzy Wawro 2017 https://elearning.otwartaedukacja.pl/pluginfile.php/218/mod_resource/content/5/pyprog.pdf

Efekty uczenia się:

1. Zna kluczowe konstrukcje języka i wybrane pakiety języka Python. - kolokwium

2. Zna główne paradygmaty programowania (imperatywny, proceduralny, funkcyjny i obiektowy) w języku Python. - kolokwium

3. Zna wybrane algorytmy numeryczne - ocena bieżącego postępu realizacji rozwiązywanych zadań w trakcie zajęć laboratoryjnych

4. Potrafi na poziomie średniozaawansowanym projektować i implementować programy w języku Python wykorzystując różne paradygmaty programowania. - kolokwium

5. Potrafi zaimplementować wybrane algorytmy numeryczne - ocena bieżącego postępu realizacji rozwiązywanych zadań w trakcie zajęć laboratoryjnych

6. Umie posługiwać się terminologią informatyczną w języku angielskim - ocena bieżącego postępu realizacji rozwiązywanych zadań w trakcie zajęć laboratoryjnych

7. Potrafi dostrzegać zalety i wady stosowania języka Python, w szczególności dla rozwiązań problemów rzeczywistych - ocena bieżącego postępu realizacji rozwiązywanych zadań w trakcie zajęć laboratoryjnych

8. Jest gotów do starannego określania priorytetów i kolejność swoich działań - kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium wymaga:

uzyskania co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów z końcowego kolokwium.

Ocena kolokwium:

bardzo dobry 5 (co najmniej 91%)

dobry plus 4,5 (co najmniej 81%)

dobry 4 (co najmniej 71%)

dostateczny plus 3,5 (co najmniej 61%)

dostateczny 3 (co najmniej 51%)

Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności kwalifikująca do niezaliczenia przedmiotu wynosi 6h.

Uwagi: ocena z kolokwium może zostać podniesiona o o pół stopnia w przypadku dużej aktywności studenta na zajęciach i/lub wyróżniającej się pracy.

Zakres tematów:

1-2 Zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) dla języka. programowania Python. Proste typy danych, operacje na zmiennych.

3. Złożone typy danych, operacje na zmiennych.

4-5. Operatory i instrukcje sterujące. Operacje wejścia/wyjścia.

6. Programowanie funkcyjne w Python: funkcje (m.in. proste, wbudowane, anonimowe)

7-8 Programowanie funkcyjne w Python: funkcje złożone. Obsługa błędów i wyjątków. Testy jednostkowe. Tworzenie dokumentacji.

9. Tworzenie własnych modułów, pakietów. Zmienne globalne.

10. Zapoznanie się z wybranymi pakietami Python.

11. Graficzny interfejs użytkownika.

12-13. Wstęp do programowania obiektowego w Python.

14. Wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy do tworzenia programów rozwiązujących wybrane problemy rzeczywiste, z użyciem właściwego paradygmatu programowania (strukturalny/proceduralny/funkcyjny/obiektowy). Implementacja wybranych algorytmów numerycznych.

15. Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia komputerowe, dyskusja, wyjaśnienie, rozwijanie umiejętności

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 1006
Aneta Polewko-Klim, Piotr Stomma 13/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 1016
Aneta Polewko-Klim 11/ szczegóły
3 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 1006
Aneta Polewko-Klim 12/ szczegóły
4 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 1006
Aneta Polewko-Klim 11/ szczegóły
5 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 1006
Aneta Polewko-Klim 12/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 1006
Aneta Polewko-Klim, Piotr Stomma 13/ szczegóły
7 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 1016
Piotr Stomma, Łukasz Szeremeta 12/ szczegóły
8 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 1006
Aneta Polewko-Klim 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)