Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do programowania obiektowego 420-IS1-1WPO
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Umiejętność programowania obiektowego w języku C++. Umiejętność poprawnego projektowania i efektywnej implementacji programów zorientowanych obiektowo oraz ich debugowania i testowania. Zdolność rozpoznania potrzeby zastosowania mechanizmów programowania obiektowego oraz poprawne ich wykorzystanie (dziedziczenie, hermetyzacja, polimorfizm, tworzenie klas składowych). Umiejętność implementacji hierarchii klas zadanych schematem UML. Umiejętność wykorzystania bibliotek obiektów standardowych języka C++.

Weryfikacja umiejętności: 2 kolokwia sprawdzające wiedzę praktyczną i teoretyczną, sprawozdania/i lub ocena pracy studentów w trakcie zajęć, możliwe są także wejściówki.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie przynajmniej 50% punktacji z kolokwiów oraz uzyskanie przynajmniej 50% punktacji za sprawozdań wybranych zadań realizowanych indywidualnie w trakcie zajęć laboratoryjnych. Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% zajęć. Suma punktacji z kolokwiów oraz sprawozdań wybranych zadań decyduje o ocenie końcowej. Skala ocen wg. Regulaminu Studiów UwB (paragraf 23 ust.6).

Zakres tematów:

Projektowanie i programowanie obiektowe na przykładzie języka C++. Wprowadzenie do programowania obiektowego. Klasa i obiekt. Konstruktory i destruktory. Własności metod składowych. Techniki dziedziczenia. Funkcje polimorficzne. Hermetyzacja. Funkcje zaprzyjaźnione. Przeciążenie operatorów i metod. Metody wirtualne. Strumienie wejściowe i wyjściowe. Wykorzystanie diagramów UML. Obsługa wyjątków. Szablony klas i funkcji. Wykorzystanie bibliotek klas.

Metody dydaktyczne:

Laboratorium: 45 godz. Instrukcje laboratoryjne są udostępniane studentom na każdych zajęciach. Przewidziane są także konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 12:00, sala 1010
Artur Korniłowicz, Robert Jankowski 13/ szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 12:00, sala 2043
Agnieszka Golińska 11/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:45, sala 2043
Agnieszka Golińska 12/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:45, sala 1004
Piotr Stomma, Barbara Łupińska 12/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 13:15 - 15:30, sala 1010
Robert Jankowski, Artur Korniłowicz 12/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 13:15 - 15:30, sala 1006
Adam Grabowski 12/ szczegóły
7 każdy poniedziałek, 9:00 - 11:15, sala 2043
Agnieszka Golińska 11/ szczegóły
8 każdy poniedziałek, 9:00 - 11:15, sala 1004
Piotr Stomma, Barbara Łupińska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)