Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy operacyjne 420-IS1-2SOP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Stallings, Systemy operacyjne. Robomatic, 2004.

E. Nemeth i in., Przewodnik administratora systemu Unix. WNT, 1998.

Literatura uzupełniająca:

A. Frisch, Unix. Administracja systemu. Wyd. 3. ReadMe / O'Reilly, 2003.

Silberschatz, J.L. Peterson, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych. WNT, 2005.

C. Sobaniec, System operacyjny Linux — przewodnik użytkownika. Nakom, 2002.

S. Prata, D. Martin, Biblia systemu UNIX V. LT&P,1994.

Efekty uczenia się:

Student:

Zna działanie podstawowych poleceń systemowych oraz programów narzędziowych w systemie Unix KA6_WG10

Potrafi posługiwać się podstawowymi poleceniami systemowymi i programami narzędziowymi dostępnymi w systemach typu Unix KA6_UW13, KA6_UK1

Umie wykorzystać możliwości systemu operacyjnego do automatyzacji zadań KA6_UW13

Potrafi programować proste skrypty powłoki systemowej KA6_UW13

Potrafi administrować zasobami systemu komputerowego w celu ich optymalnego wykorzystania KA6_UW13

Umie korzystać z dokumentacji systemu operacyjnego oraz programów narzędziowych KA6_UW13, KA6_UK1

Potrafi korzystać z wieloużytkownikowych systemów operacyjnych oraz administrować nimi KA6_UK1

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: np. wejściówki, wykonywane zadania podczas zajęć, obserwacja działań studenta, dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie terminowego wykonywania zadań przeznaczonych do realizacji na kolejnych zajęciach.

Zakres tematów:

Instalacja systemu operacyjnego na przykładzie wybranej dystrybucji systemu Linux. Zapoznanie z systemem plików Unixa. Metaznaki. Przeszukiwanie strumieni danych z dopasowywaniem wzorców tworzonych w oparciu o wyrażenia regularne. Przeszukiwanie systemu plików. Kompresja i archiwizacja danych. Zmienne środowiskowe. Tworzenie skryptów powłoki systemowej. Podstawowe sygnały systemu i zarządzanie procesami. Kontrolowanie i planowanie zadań w systemie. Programowanie w systemie operacyjnym w języku C/C++ z wykorzystaniem funkcji systemowych.

Metody dydaktyczne:

Laboratorium: 30 godz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 2041
Adam Naumowicz 12/ szczegóły
2 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 2041
Adam Naumowicz 12/ szczegóły
3 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 2041
Adam Naumowicz 10/ szczegóły
4 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 2041
Piotr Stomma 10/ szczegóły
5 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 2041
Piotr Stomma 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)