Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia analityczna II 310-CS1-2CHA2
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Z. Galus (red.), Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Dokonuje obliczeń na podstawie wyników miareczkowań, prawidłowo je zapisuje oraz wyznacza punkty na krzywych miareczkowań alkacymetrycznych, wytrąceniowych, redoksymetrycznych i kompleksometrycznych (KP6_UW1).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studenta dokonywana jest na podstawie pisemnego zaliczenia w formie kolokwium. Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz pozytywna ocena z zaliczenia.

Zakres tematów:

- Sposób przedstawienia wyników pomiaru i obliczeń chemicznych.

- Metody miareczkowe (alkacymetria, analiza strąceniowa,

redoksymetria, kompleksometria):

- obliczenia dotyczące przygotowania i nastawianie roztworów

mianowanych,

- rozwiązywanie różnych problemów analitycznych na

podstawie wyników miareczkowań,

- obliczanie poszczególnych punktów krzywej miareczkowania.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia rachunkowe (rozwiązywanie problemów analitycznych) oraz inne zróżnicowane formy prowadzenia zajęć wykorzystujące zasady projektowania uniwersalnego w edukacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk 25/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)