Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna I 310-CS1-2CHOR1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Praca zbiorowa „Preparatyka Organiczna”, tłumaczenie zbiorowe pod red. B. Bochwica, PWN Warszawa, 1969.

2) Jerzy Wróbel „Preparatyka i elementy syntezy organicznej”, PWN Warszawa, 1983.

3) Arthur I. Vogel „Preparatyka Organiczna”; WNT Warszawa, 1984.

4) Mastalerz P. Podręcznik chemii organicznej, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław, 1998.

5) Mastalerz P. Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 1984.

Efekty uczenia się:

1. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych technik izolacji i oczyszczania związków organicznych, oznaczania wybranych właściwości fizykochemicznych; opanował umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjnej; nauczył się planowania i obserwacji eksperymentów, wyciągania z nich wniosków oraz opracowania wyników w formie pisemnej.

2. Posiada wiedzę z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego posługiwania się chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych i umiejętność stosowania tej wiedzy w pracy laboratoryjnej; potrafi pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Formy pomiaru/oceny pracy studenta:

• sprawozdania i sprawdziany pisemne z ćwiczeń laboratoryjnych,

• systematyczna ocena pracy na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest pozytywna ocena ze wszystkich sprawdzianów pisemnych z zakresu materiału oraz sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Destylacja

2. Ekstrakcja

3. Krystalizacja

4. Sublimacja i strącanie

5. Chromatografia

6. Oznaczanie pierwiastków i grup funkcyjnych

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• podające (wykład konwersatoryjny),

• problemowe (wykład konwersatoryjny),

• praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne, pokaz).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 11:45, sala 1100
Joanna Romanowska 9/ szczegóły
2 każda środa, 12:00 - 15:45, sala 1100
Joanna Romanowska, Marta Malinowska 9/ szczegóły
3 każdy piątek, 9:00 - 12:45, sala 1100
Dorota Czajkowska-Szczykowska, Aneta Tomkiel, Adam Majewski 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Stosunków Międzynarodowych - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)