Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródła konfliktów wewnętrznych i międzynarodowych 350-MS1-2ZKO
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studenci potrafią wskazać czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na destabilizację państwa.

Posiadają wiedzę na temat zagrożeń bezpieczeństwa we współczesnym świecie

Umiejętności:

Potrafią analizować zagrożenia o charakterze globalnym i regionalnym oraz wskazywać na źródła tych zagrożeń.

Potrafią samodzielnie wyszukiwać i krytycznie analizować rozproszone źródła dotyczące zagrożeń oraz wskazywać na ich korelacje.

Kompetencje społeczne:

Potrafią na podstawie dostępnych danych dokonać analizy sytuacji społecznej, politycznej i ekonomicznej oraz jej wpływu na powstawanie zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego.

Sposoby weryfikacji: udział w zajęciach, praca własna, zaliczenie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć oraz zaliczenie ustne opanowanego materiału. Opuszczenie 50% zajęć oznacza definitywne skreślenie z listy.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 50 % oceny końcowej

• aktywność - 20% oceny końcowej

• zaliczenie ustne – 30% oceny końcowej

W przypadku zajęć online lub mieszanych warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w co najmniej 75% spotkań w trybie hybrydowym lub zdalnym na wybranej platformie.

Zakres tematów:

Wykluczenie społeczne i ekonomiczne.

Terroryzm ponowoczesny i jego ewolucja.

Współczesny fundamentalizm religijny.

Konflikty kulturowe i etniczne.

Migracje.

Media społecznościowe.

Globalizacja i glokalizacja.

Polaryzacja sceny politycznej.

Pandemie i ruchy antyszczepionkowe.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia z połączeniem technik multimedialnych, case study.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 16:45 - 18:15, sala 102
Daniel Boćkowski 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)