Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy regułowe i eksperckie 420-IS2-1SE-22
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

- Zna i potrafi opisać budowę oraz zastosowania systemów opartych na wiedzy i systemów zarządzania regułami biznesowymi. KP7_WG6, KP7_WK1

- Potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe metody reprezentowania wiedzy i wnioskowania oraz sposoby opisywania i przetwarzania reguł biznesowych. KP7_WG6

Metody weryfikowania osiągnięcia efektów uczenia się (każdy efekt):

- sprawdzian pisemny/ustny

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (wykład):

- sprawdzian pisemny/ustny

Kryteria zaliczenia (wykład):

- uzyskanie ponad 50% osiągalnych punktów

Studenci nie mogą ubiegać się o zaliczenie wykładu, gdy nie zaliczyli wcześniej zajęć towarzyszących.

Zakres tematów:

1. Ogólna zasada działania i budowa systemów eksperckich i regułowych.

2. Historia rozwoju oraz przykłady wykorzystania systemów ekspertowych i regułowych. Przegląd platform, technologii i języków do tworzenia systemów regułowych.

3. Metody reprezentowania i przetwarzania faktów. Wnioskowanie w przód a w tył.

4. Problem konfliktu reguł i sposoby jego rozwiązywania. Optymalizacja przetwarzania reguł.

5. Fakty i reguły jako sposób reprezentowania wiedzy. Przegląd symbolicznych metod reprezentowania wiedzy w komputerach.

6. Problemy i rozwiązania dotyczące reprezentowania reguł. Drzewa i tablice decyzyjne. Wnioskowanie z uwzględnieniem niedoskonałości wiedzy

7. Reguły jako podstawa działania przedsiębiorstw. Systemy zarządzania regułami biznesowymi.

8. Przegląd technologii i rozwiązań dotyczących systemów zarządzania regułami biznesowymi. Inżynieria systemów informatycznych wykorzystujących reguły.

Metody dydaktyczne:

Wykład (30 h), prezentacja, dyskusja, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala Aula
Marek Parfieniuk 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)