Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie przedsiębiorstw handlowych 450-ZN1-3SSPH
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa

T. Domański, Strategie rozwoju handlu, PWE 2005

Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku, M. Sławińska (red. nauk.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

H. Mruk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE 2000

R. Hammond, Smart Retail: Winning Ideas and Strategies from the Most Successful Retailers in the World (4th edition), Pearson Business 2017.

Pomocnicza

Stabryta, Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo naukowe PWN 2022. Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2022

Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2022.

Efekty uczenia się:

3SSPH_WG01 ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych (KA6_WG1) - test wielokrotnego wyboru

3SSPH_WK01 ma podstawową wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji gospodarczych (KA6_WK3) – test wielokrotnego wyboru

3SSPH_WK02 posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami w skali krajowej, międzynarodowej, międzykulturowe (KA6_WK4) – test wielokrotnego wyboru

3SSPH_WK03 posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian (KA6_WK7) – test wielokrotnego wyboru

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie testu pisemnego z możliwą wielokrotnością odpowiedzi. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia pisemnego jest zaliczenie ćwiczeń. Dodatkowo, student może uzyskać do 50% łącznej oceny końcowej na podstawie aktywności podczas wykładu.

Zakres tematów:

1. Specyfika zarządzania strategicznego przedsiębiorstw handlowych

2. Zróżnicowanie strategii rozwoju w zależności od branż sprzedażowych

3. Strategie omnichannel w zmiennych uwarunkowaniach rynkowych

4. Strategie rozwoju sieci handlowych w skali międzynarodowej

5. Rozwój strategiczny w formie organicznej i poprzez akwizycje

6. Strategie liderów, challengerów i naśladowców i firm specjalistycznych

7. Strategie rozwoju w układzie B2B i B2C

8. Strategie przedsiębiorstw handlowych w świecie VUCA

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z elementami dyskusji wsparty prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
2 co druga niedziela (nieparzyste), 13:30 - 15:15, sala 206
Andrzej Kondej 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)