Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie łańcuchem dostaw 450-ZN1-3SZLD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa

• Witkowski M.(red.), Zarządzanie łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

• Witkowski J., Zarządzanie Łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

• Długosz J., Witkowski M., Strategia łańcuchów dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

• Hugos M.,, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Podstawy, Onepress.pl Helion S.A., Gliwice 2011.

Pomocnicza

• Samir D., Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

• Richards G., Zarządzanie logistyką magazynową, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

• Ocicka B., Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

3SZLD_WK01 posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian(KA6_WK7) – case study

3SZLD_UW01 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania (KA6_UW4) – case study

3SZLD_UW02 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu (KA6_UW5) – case study, aktywność

3SZLD_UO01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role(KA6_U01) – case study

3SZLD_UU01 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (KA6_UU1) – case study

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie min. 51 % punktów możliwych do zdobycia na zajęciach oraz obecność na zajęciach. Prowadzący dopuszcza dwie nieusprawiedliwione nieobecności podczas zajęć, kolejne natomiast należy odpracować na konsultacjach. Nieobecność na ponad 50% zajęć, kwalifikuje studenta do niezaliczenia ćwiczeń.

Końcowa ocena: procentowy przedział punktów możliwych do zdobycia

51-60% - dst;

61-70% - dst+;

71-80%-db;

81-90%-db+;

91-100% -bdb.

Zakres tematów:

1. Główne definicje i pojęcia w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw

2. Łańcuch dostaw w ujęciu podmiotowym i funkcjonalnym

3. Obszary działania w ramach zarządzania łańcuchem dostaw

4. Główne koncepcje i modele zarządzania łańcuchem dostaw

5. Znaczenie centrów logistycznych w efektywnym funkcjonowaniu łańcuchów dostaw.

6. Specyfika łańcuchów dostaw w wybranych branżach B2B i B2C

7. Rozwój nowych technologii a sprawność funkcjonowania łańcuchów dostaw

8. Wyzwania i nowe tendencje w zarządzaniu łańcuchem dostaw w warunkach niestabilności

Metody dydaktyczne:

Dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi w części wykładowej oraz zagadnieniami poleconymi do samodzielnego przygotowania połączona z rozwiązywaniem studiów przypadku w grupach. Ćwiczenia w formie stacjonarnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
2 co druga sobota (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 301
Aleksandra Kopko, Anna Zadykowicz 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)