Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o organizacji 450-ZN1-1NAO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Adamik A., Nauka o organizacji Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa 2013

2. Kożuch B. Nauka o organizacjim CeDeWu Warszawa 2017

3. Adamiecki K., O nauce organizacji. PWE, Warszawa 1985

4. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2004

5. Clarke L., Zarządzanie zmianą, Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa 1997

6. Hatch M.J., "Teoria organizacji", PWN, Warszawa 2002

7. Hofstede G., Kultury i organizacje PWE, Warszawa 2000

8. Kostera M., Antropologia organizacji, PWN, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

W 01 Ma podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju nauki o organizacji Z1_W01

W 02 Ma podstawową wiedzę odnośnie zasad tworzenia, funkcjonowania i przekształcania organizacji Z1_W03

03 Ma podstawową wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach rozwoju organizacji Z1_W04

W 04 Ma wiedzę na temat więzi społecznych zachodzących w ramach organizacji Z1_W05

W 05 Ma wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach

determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian Z1_W09

W 06 Posiada wiedzę na temat szkół i kierunków w naukach o zarządzania i dorobku ich kluczowych przedstawicieli Z1_W10

Weryfikacja za pomocą egzaminu

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie kontaktu bezpośredniego

warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie min 51% poprawnych odpowiedzi

skala ocen:

51-60% - dost

61-70% - dost +

71-80% - db

81-90% - db+

91-100% - bdb

Zakres tematów:

Przedmiot nauki o organizacji - wprowadzenie

Teoria organizacji jako dyscyplina naukowa

Organizacja i jej otoczenie

Metafory organizacji

Organizacja – spektrum form i możliwości – organizacje publiczne, komercyjne, non-profit

Współczesne formy organizacji

Zasoby organizacji, współczesne tendencje rozwojowe

Cykl życia organizacji

Zmiany w organizacji jako warunek rozwoju

Organizacja jako obiekt badań- badania ilościowe i jakościowe

Organizacja w ujęciu procesowym, zarządzanie procesami organizacyjnymi

Współczesne koncepcje zarządzania organizacjami

Organizacje przyszłości

Organizacja w procesach zmian - wiedza i innowacje

Metody dydaktyczne:

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w formie tradycyjnej bądź zdalnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 11:40 - 13:25, sala 302
Mariusz Citkowski 42/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)