Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej 440-SS2-1OWI2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

K. Siewicz, M. Świerczyński i inni, "Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni", Warszawa 2014.

P. Suber, "Otwarty dostęp", Warszawa 2014.

K. Siewicz, "Otwarty dostęp do publikacji naukowych: kwestie prawne", Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

KP7_WK7: zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;

Metoda weryfikacji: aktywność na zajęciach, test

KP7_UW10: umie samodzielnie postępować w sytuacji ambiwalencji tych norm, potrafi rozstrzygać dylematy etyczne związane z aktywnością zawodową;

Metoda weryfikacji: wygłoszenie referatu;

KP7_KR1: ma pogłębioną świadomość problemów etycznych związanych z przeprowadzaniem badań socjologicznych;

Metoda weryfikacji: aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach i przygotowanie referatu umożliwia podwyższenie oceny końcowej z zajęć o 0,5 (min. 3 pkt za aktywność)

Obecność na zajęciach: student ma prawo do jednej nieobecności w semestrze. Pozostałe nieobecności należy zaliczyć w terminie dwóch tygodni. Nieobecność na ponad 3 spotkaniach oznacza brak zaliczenia ćwiczeń.

Kolokwium – sprawdzające wiedzę z zagadnień omawianych na zajęciach

Zakres tematów:

- prawa własności intelektualnej

- zakres prawa autorskiego

- definicja utworu i jego rodzaje

- autorskie prawa majątkowe

- domena publiczna

- dozwolony użytek publiczny i prywatny

- licencje i wolne licencje CC

- plagiat i naruszenie praw autorskich

- własność przemysłowa i znaki towarowe

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, konsultacje, dyskusje, referat

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 128B
Jakub Barszczewski 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)