Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia i embriologia roślin 320-BS1-2AER
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Evert R. F. 2006. Esau's Plant Anatomy. Meristems, Cells, and Tissues of the Plant Body: Their Structure, Function, and Development, Third Edition.

file:///C:/Users/UZYTKO~1/AppData/Local/Temp/2-1.pdf

2. Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN, Warszawa.

3. Lack A.J., Evans D.E. 2005. Biologia roślin. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa.

4. Malinowski E. Anatomia roślin. 1983. PWN, Warszawa.

5. Wojtaszek P. i in. 2007. Biologia komórki roślinnej. T2 Funkcja. PWN, Warszawa.

6. Rodkiewicz i wsp.1996. Embriologia Angiospermae rozwojowa i eksperymentalna. Wyd. UMCS, Lublin.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student rozpoznaje i charakteryzuje kolejne stadia rozwoju zarodkowego typowe dla omawianych przedstawicieli świata roślin (KA6_WG1)

2. Student objaśnia mechanizmy (w tym genetyczne podstawy) rozwoju roślin (KA6_WG1)

3. Student charakteryzuje przebieg rozwoju rośliny w fazie wegetatywnej i generatywnej (KA6_WG1)

4. Student wyjaśnia procesy różnicowania się komórek w wielokomórkowym organizmie rośliny (KA6_WG2)

5. Student rozpoznaje anomalie rozwojowe roślin i wyjaśnia przyczyny ich powstawania (KA6_WG2)

Kompetencje społeczne:

6. Student jest gotów do poszanowania pracy własnej i innych członków zespołu, w tym w w czasie zajęć z anatomii i embriologii roślin: KA6_KR3

Sposoby weryfikacji:

- KA6_WG1, WG2, KR3 - zaliczenie pisemne na ocenę

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia studenta do testu zaliczeniowego obejmującego treści przekazane w czasie wykładu jest uprzednie zaliczenie laboratorium na ocenę pozytywną.

Następnie wymagana jest ocena pozytywna z pisemnego zaliczenia końcowego wykładu.

Zakres tematów:

1. Mikrosporogeneza

2. Megasporogeneza

3. Embriogeneza

4. Apomiksja.

5. Różnicowanie się komórek. Programowana śmierć komórkowa (PCD).

6. Anomalie rozwojowe u roślin.

7. Merystemy pierwotne i wtórne

8. Tkanki miękiszowe. Struktury wydzielnicze

9. Tkanki okrywające

10. Tkanki przewodzące: ksylem i floem

11. Tkanki wzmacniające: kolenchyma i sklerenchyma

Metody dydaktyczne:

1. Wykład, pokaz.

2. Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 3023
Danuta Drzymulska 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)