Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia i embriologia roślin 320-BS1-2AER
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bednarska E. 1994. Zarys embriologii roślin okrytonasiennych (skrypt). Wyd. UMK, Toruń.

2. Evert R. F. 2006. Esau's Plant Anatomy. Meristems, Cells, and Tissues of the Plant Body: Their Structure, Function, and Development, Third Edition.

file:///C:/Users/UZYTKO~1/AppData/Local/Temp/2-1.pdf

3. Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN, Warszawa.

4. Lack A.J., Evans D.E. 2005. Biologia roślin. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa.

5. Malinowski E. Anatomia roślin. 1983. PWN, Warszawa.

6. Wojtaszek P. i in. 2007. Biologia komórki roślinnej. T2 Funkcja. PWN, Warszawa.

7. Rodkiewicz i wsp.1996. Embriologia Angiospermae rozwojowa i eksperymentalna. Wyd. UMCS, Lublin.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie specyfikę roślin zarodnikowych i nasiennych (KA6_WG1)

2. Student rozpoznaje i charakteryzuje tkanki roślinne pierwotne i wtórne oraz budowę anatomiczną wegetatywnych organów roślinnych (KA6_WG2)

3. Student objaśnia rozwój gametofitów i gamet, rozwój zarodka, bielma, nasienia i owocu u roślin kwiatowych (KA6_WG2)

4. Student opisuje przebieg morfogenezy u roślin – przedstawia organizację merystemów i powstające z nich tkanki oraz omawia sposób rozmieszczenia tkanek w organach (KA6_WG2)

Umiejętności:

5. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisania budowy anatomicznej oraz rozwoju roślin kwiatowych (KA6_UW7)

6. Student samodzielnie wykonuje preparaty mikroskopowe z materiału roślinnego i nazywa obserwowane tkanki i struktury (KA6_UW7)

7. Student potrafi stosować zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie laboratorium, w tym w trakcie wykonywania preparatów mikroskopowych z materiału roślinnego oraz w czasie pracy z mikroskopem (KA6_UO10)

Kompetencje społeczne:

8. Student szanuje pracę własną i innych członków zespołu w trakcie pracy zajęć laboratoryjnych, w tym w czasie mikroskopowania (KA6_KR3)

Sposoby weryfikacji:

- KA6_WG1, WG2, UW7, UO10, KR3 - wejściówki na ocenę, kolokwia pisemne na ocenę

Metody i kryteria oceniania:

1. Kontrola obecności studenta na zajęciach laboratoryjnych (dopuszczona jest jedna usprawiedliwiana nieobecność).

2. Bieżąca kontrola stanu wiedzy studentów przed zajęciami (wejściówki na ocenę).

3. Bieżąca ocena prawidłowo wykonanych rysunków i schematów oglądanych obiektów.

4. Pozytywne oceny z kolokwiów pisemnych.

5. Zaliczenie na ocenę pozytywną laboratorium na podstawie pozytywnych wyników wszystkich aktywności wymienionych w pkt. 1-4.

Zakres tematów:

1. Mikrosporogenza u roślin okrytonasiennych

2. Megasporogeneza u roślin okrytonasiennych

3. Zarodki roślin jedno- i dwuliściennych

4. Powstanie oraz budowa nasion i owoców

5. Merystemy pierwotne

6. Ściana komórkowa

7. Substancje zapasowe. Kryształy szczawianu wapnia

8. Tkanki miękiszowe. Struktury wydzielnicze

9. Epiderma. Włoski gruczołowe i mechaniczne

10. Ksylem i floem

11. Kolenchyma i sklerenchyma

12. Korzeń – budowa pierwotna

13. Łodyga roślin jednoliściennych

14. Łodyga roślin dwuliściennych – budowa pierwotna

15. Liść – budowa anatomiczna

16. Merystemy wtórne

17. Łodyga o budowie wtórnej

18. Korzeń o budowie wtórnej

Metody dydaktyczne:

1. Metoda laboratoryjna: obserwacje i analiza preparatów makro- i mikroskopowych z materiału biologicznego.

2. Pokaz.

3. Wykonywanie zadań według instrukcji.

4. Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:45 - 13:00, sala 3021
Danuta Drzymulska, Mirosława Kupryjanowicz, Magdalena Fiłoc, Joanna Jarosz 0/ szczegóły
2 każdy wtorek, 8:15 - 10:30, sala 3021
Danuta Drzymulska, Mirosława Kupryjanowicz, Magdalena Fiłoc, Joanna Jarosz 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.