Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne 320-ES1-1TIN
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

1. Student potrafi wprowadzić do arkusza kalkulacyjnego dane liczbowe i uporządkować się w sposób umożliwiający łatwe odczytanie i modyfikację (KA6_WG3).

2. Student potrafi przetwarzać dane liczbowe za pomocą programu obsługującego arkusze kalkulacyjne (KA6_WG3, KA6_UK2).

3. Student potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi do edycji grafiki; potrafi poprawić jakość grafiki i dostosować ją do potrzeb wykonywanego zadania. (KA6_UK2).

4. Student potrafi korzystać z nowych funkcji na podstawie dokumentacji dostarczonej przez producenta oprogramowania (KA6_UU1).

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie zadań podczas zajęć (KA6_UU1, KA6_UK2, KA6_WG3)

Test zaliczeniowy - zadania wykonywane na komputerze (KA6_UK2, KA6_UK2).

Zakres tematów:

Analiza danych z użyciem programu MS Excel, składania formuł, różnica między adresowaniem względnym i bezwzględnym, stosowanie funkcji wbudowanych (SUMA, ODCH.STANDARDOWE, LOS, ŚREDNIA) oraz operatorów arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielnie, potęgowanie); kopiowanie formuł przez przeciągnięcie zaznaczenia; przepisywanie wzorów matematycznych na formuły programu Excel; tworzenie grafiki: praca z warstwami; poprawianie jakości obrazu: zmiana kontrastu i jasności; desaturacja i kolorowanie; kodowanie kolorów w systemie RGBA; klonowanie fragmentów obrazu; tworzenie grafiki 3D w programie Blender: podstawowe operacje - wstawianie kształtów, obracanie, zmiana rozmiarów, wydłużenie; programowanie w języku Python: typy obiektów, definiowanie funkcji, instrukcja warunkowa if, pętla for i while, indeksowanie listy.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja przykładowych czynności na ekranie poprzez przekazanie obranu za pomocą rzutnika; rowiązywanie zadań wymagających znajmości wybranych fukcji programów, kształtujących umiejętność posługiwania się nimi; kontrola wykonania zadań przy stanowiskach studentów lub poprzez udostępnianie plików (nauczanie zdalne).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Włodarczyk, Joanna Jarosz 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)