Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc publiczna w ekobiznesie 320-ES1-2PPE
Zajęcia terenowe (ZTR) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2019 r., UOKiK, Warszawa 2020.

https://mapadotacji.gov.pl/

Materiały wewnętrzne wizytowanych podmiotów

Efekty uczenia się:

Kompetencje:

4. Student jest gotów do wykazywania inicjatyw związanych z wykorzystaniem pomocy publicznej na rzecz środowiska społecznego - KA6_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć terenowych w oparciu o:

- obowiązkową obecność podczas zajęć;

- opracowanie i złożenie sprawozdania z zajęć

Zakres tematów:

Wyjazd terenowy, którego celem jest zaprezentowanie przykładów inwestycji realizowanych przez podmioty publiczne (np. gminy) i przedsiębiorców na rzecz ochrony środowiska współfinasowanych z pomocy publicznej.

Zagadnienia:

- Analiza inwestycji proekologicznych w gminie Michałowo;

- Źródła finansowania inwestycji proekologicznych w gminie Michałowo, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy publicznej

- Programy pomocowe dla mieszkańców gminy Michałowo i ich znaczenie w ochronie środowiska

- Analiza mechanizmu funkcjonowania i sposobu finansowania klastra Zielona Energia

- Pomoc publiczna w finansowaniu biogazowni

- Społeczna odpowiedzialność biznesu przedsiębiorstwa IKEA w obszarze ochrony środowiska

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne:

- Prezentacja

- Obserwacja

- Analiza studiów przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Przygodzka 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)