Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność świata roślin 320-ES1-1RSR
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

(1) Gorczyński T. 1986. Ćwiczenia z botaniki. PWN, Warszawa.

(2) Kadłubowska J. Z. 1975. Zarys algologii. PWN, Warszawa.

(3) Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. 2014. Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków.

(4) Kłosowski S., Kłosowski G. 2007. Rośliny wodne i bagienne. Multico, Warszawa.

(5) Matuszkiewicz W. 2011. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN.

(6) Matuszkiewicz W., Sikorski P., Szwed W., Wierzba M. 2020. Zbiorowiska roślinne Polski. Lasy i zarośla (ebook). Wydawnictwo Naukowe PWN.

(7) Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A.1986. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa.

(8) Szweykowska A., Szweykowski J. 2014. Botanika. PWN, Warszawa.

(9) Szweykowska A., Szweykowski J. 2003. Słownik botaniczny. Wiedza Powszechna, Warszawa.

(10) Witkowska-Żuk L. 2008. Atlas roślinności lasów. Multico, Warszawa.

(11) Wójciak H. 2010. Porosty, mszaki, paprotniki. Multico, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność wybranych grup roślin w ujęciu systematycznym (KP6_WG1)

2. Student zna i rozumie pojęcia i terminologię stasowaną przy opisie gametofitu i sporofitu wybranych grup systematycznych roślin (KP6_WG2)

Umiejętności:

1. Student potrafi stosować podstawową terminologię opisując gametofit i sporofit wybranych grup systematycznych roślin podczas przygotowywania się do laboratorium (KA6_UW1)

2. Student potrafi wybrać najważniejsze informację dotyczące budowy i znaczenia w przyrodzie wybranych na laboratorium grup organizmów podczas pracy zespołowej (KP6_UO2)

Kompetencje społeczne:

1. Student jest gotowy na wykazanie nowych rozwiązań ochrony organizmów reprezentujących różne grupy systematyczne (KP6_KK1)

2. Student jest gotowy do wskazania wybranych struktur roślin przy użyciu mikroskopu i binokularu (KP6_KR1)

Sposoby weryfikacji:

KP6_WG1, WG2, UW1, UO2, KK1, KR1 - kolokwium, konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie kolokwiów (test zamknięty, pytania otwarte opisowe, schematy i rysunki do uzupełnienia opisów i objaśnień), w trakcie laboratoriów na podstawie indywidualnej pracy studenta stacjonarnie oraz podczas konsultacji. Wymagana jest ocena pozytywna.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w załączniku („Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku”) do Uchwały nr 2527 Senatu UwB z dnia 26.06.2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Cyanophyta – sinice i Bacillariophyta – okrzemki.

3. Chlorophyta – zielenice.

4. Rhodophyta – krasnorosty i Phaeophyceae - brunatnice.

5. Bryophyta – mchy.

6. Lycopodiophyta – widłaki.

7. Equisetidae – skrzypowe i Polypodiidae – paprotkowe.

8. Pinophyta – rośliny nagozalążkowe.

9. Magnoliophyta – rośliny okrytozalążkowe.

10. Magnoliophyta – rośliny okrytozalążkowe: Nymphaeaceae – grzybieniowate i Ranunculaceae – jaskrowate.

11. Magnoliophyta – rośliny okrytozalążkowe: Fabaceae – bobowate i Lamiaceae – jasnotowate.

12. Magnoliophyta – rośliny okrytozalążkowe: Brassiceaceae – kapustowate, Apiaceaea – selerowate.

13. Magnoliophyta – rośliny okrytozalążkowe: Salicaceae – wierzbowate i Betulaceae – brzozowate.

14. Magnoliophyta – rośliny okrytozalążkowe: Liliacaeae – liliowate i Poaceae – trawy.

15. Zaliczenie ćwiczeń – powtórzenie

Metody dydaktyczne:

Metoda laboratoryjna, konsultacje, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:15 - 9:45, sala 3013
Joanna Jarosz, Magdalena Fiłoc 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)