Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki analityczne 320-MS1-1TAN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. „Biofizyka - podręcznik dla studentów”, red. Feliks Jaroszyk, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

2. „Biofizyka - wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami”, red. Zofia Jóźwiak i Grzegorz Bartosz, Wydawnictwa Naukowe PWN,

Warszawa 2007.

3. „Biofizyka molekularna” Genowefa Ślósarek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

4. „Chemia Fizyczna” Peter William Atkins, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007.

5. „Chemia fizyczna” Alan Cooper, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2010.

6. „Biofizyka dla biologów”, red. Maria Bryszewska, Wanda Leyko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się fachową terminologią w celu opisu procesów i zjawisk zachodzących na poziomie molekularnym.

2. Student nabiera praktycznej umiejętności pracy z aparaturą stosowaną w technikach analitycznych jak też interpretacji i analizy

otrzymanych wyników.

3. Student opisuje podstawowe procesy fizykochemiczne i biofizyczne zachodzące na poziomie molekularnym.

4. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych.

5. Student wyjaśnia zależności i powiązania praw i zasad matematyki, chemii i fizyki z procesami biologicznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu (w formie pisemnego testu) jest zaliczenie wszystkich sprawozdań z ćwiczeń oraz zaliczenie na ocenę pozytywną kolokwium w formie pisemnej.

Zakres tematów:

1. Spektroskopia UV-Vis-NIR, FTIR, spektroskopia Ramanowska i spektroskopia fluorescencji w badaniach mikrobiologicznych i analizie

antybiotyków

2. Spektrometria elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), absorpcyjna spektrometria atomowa (AAS),

3. Sposoby rozdziału makrocząsteczek: elektroforeza i chromatografia

4. Rodzaje mikroskopii

5. Inne techniki biofizyczne i fizykochemiczne (potencjał zeta, kalorymetria, dializa mikro-równowagowa)

Metody dydaktyczne:

Wykład (zdalnie w czasie rzeczywistym) połączony z prezentacją multimedialną, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 2058
Szymon Sękowski 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)