Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki analityczne 320-MS1-1TAN
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 35
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. „Biofizyka - podręcznik dla studentów”, red. Feliks Jaroszyk, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

2. „Biofizyka - wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami”, red. Zofia Jóźwiak i Grzegorz Bartosz, Wydawnictwa Naukowe PWN,

Warszawa 2007.

3. „Biofizyka molekularna” Genowefa Ślósarek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

4. „Chemia Fizyczna” Peter William Atkins, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007.

5. „Chemia fizyczna” Alan Cooper, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2010.

6. „Biofizyka dla biologów”, red. Maria Bryszewska, Wanda Leyko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się fachową terminologią w celu opisu procesów i zjawisk zachodzących na poziomie molekularnym.

2. Student nabiera praktycznej umiejętności pracy z aparaturą stosowaną w technikach analitycznych jak też interpretacji i analizy

otrzymanych wyników.

3. Student opisuje podstawowe procesy fizykochemiczne i biofizyczne zachodzące na poziomie molekularnym.

4. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca ocena pracy podczas analizy uzyskanych wyników w trakcie zajęć.

2. Pozytywne zaliczenie sprawozdań z wykonanych prac laboratoryjnych.

3. Obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość opuszczenia jednych zajęć z koniecznością odpracowania).

4. Pozytywna ocena pracy studenta podczas zajęć.

5. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów (pozytywna ocena kolokwium testowego)

Prowadzący:

dr Ewa Olchowik-Grabarek

dr hab. Szymon Sękowski

Zakres tematów:

1. Ćwiczenia wprowadzające

2. Oporność osmotyczna erytrocytów

3. Wyznaczanie stałej dysocjacji błękitu bromotymolowego

4. Badanie wpływu promieniowania UVB na strukturę albuminy surowicy wołowej BSA

5. Wprowadzenie do fluorescencji. Krzywa Sterna-Volmera

6. Wprowadzenie do metod chemiluminescencyjnych.

7. Wpływ polarności rozpuszczalnika na widmo tlenku mezytylu.

8. Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji.

9. Wprowadzenie do radiobiologii

10. Kolokwium

Metody dydaktyczne:

Praca laboratoryjna, praca zespołowa, wykonywanie ćwiczeń wg. instrukcji, opracowanie wyników w formie sprawozdań, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 10:30, sala 2056
każdy poniedziałek, 8:00 - 10:30, sala 2056
Ewa Olchowik-Grabarek 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)