Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Immunodiagnostyka 320-MS1-2IMD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T. 2017. Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Roitt I., Brostoff J., Male D. 2000. Immunologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa & Wydawnictwo Medyczne Słotwiński. Brema.

Literatura uzupełniająca:

1. Ptak W., Ptak M., Szczepanik M. 2010. Podstawy immunologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa.

2. Playfair J.H.L., Chain B.M.2005. Immunologia w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa.

3. Zabel M. [red.] 1999. Immunocytochemia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. student zna procesy metaboliczne zachodzące na poziomie komórkowym (KP6_WG3)

2. student zna procesy metaboliczne i biochemiczne towarzyszące rozwojowi odpowiedzi immunologicznej (KP6_WG4)

3. student rozumie korzyści płynące z diagnozowania mechanizmów odporności, w tym także nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu (KP6_WG6)

4. student wskazuje praktyczne zastosowania metod opartych na reakcji antygen-przeciwciało w różnych obszarach życia człowieka (KP6_WG6).

Kompetencje społeczne:

5. student jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności (KP6_KK2)

6. student jest gotów do weryfikowania powszechnie dostępnych danych w oparciu o wiarygodne źródła informacji naukowej (KP6_KK2)

7. student jest gotów do poszerzania swojej wiedzy z zakresu zdrowia publicznego, w tym technik stosowanych w diagnozowaniu szeroko

pojętej odporności immunologicznej (KP6_KO1).

Sposoby weryfikacji:

KP6_KK2 (pkt. 5) - konsultacje z prowadzącym wykład

KP6_WG3, WG4, WG6 oraz KK2 (pkt. 6) i KO1 - zaliczenie na ocenę (zadania typu zamkniętego).

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczenie do zaliczenia wykładów: warunkiem dopuszczenia jest uprzednie zaliczenie laboratorium na ocenę pozytywną.

Zaliczenie wykładów: ocena pozytywna z testu typu zamkniętego.

Zakres tematów:

1. Dlaczego układ odpornościowy jest stale aktywny?

2. Rodzaje i rola cytokin. Udział cytokin w modulowaniu odporności.

3. Szczepienia ochronne i ich rola w modulowaniu odporności.

4. Czynniki środowiska zewnętrznego w regulowaniu szeroko pojętej odporności organizmu.

5. Reakcje self/non-self w diagnozowaniu aktywności wybranych składników odporności.

6. Dysfunkcje mechanizmów odporności i metody ich diagnozowania. Podłoże molekularne nadwrażliwości, niedoborów odporności, przyczyny autoagresji.

7. Podstawowe testy diagnostyczne stosowane w ocenie wskaźników odporności komórkowej i humoralnej.

8. Testy jakościowe i ilościowe stosowane w ocenie mechanizmów odporności.

9. Techniki oparte na reakcji antygen-przeciwciało stosowane w diagnostyce mechanizmów odporności.

10. Immunofluorescencja i testy immunohistochemiczne.

11. Metody immunoenzymatyczne (ELISA) i radioimmunologiczne (RIA).

12. Cytometria przepływowa.

13. Zastosowanie reakcji antygen-przeciwciało w różnych obszarach życia człowieka.

14. Odporność w badaniach naukowych - aspekty ewolucyjne.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

2. Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 2041
Aneta Książek 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)